Sök jobb hos oss!
2016-08-16

Sveriges byggföretag söker Povelkonsulter

Vi har stor efterfrågan från byggföretag i olika delar av landet som vill ansluta sig till Povel. Därför söker vi nu konsulter, framför allt i södra och mellersta Sverige, som på vårt uppdrag kan leda implementeringen av Povel i byggföretagen samt fungera som informatörer, utbildare och internkonsulter i våra Povelanslutna företag. Uppdragen finns i hela riket men din uppgift blir i första hand att verka inom ett specifikt geografiskt område. God lokalkännedom och närhet till företagen är viktiga framgångsfaktorer.

Vi tror att du i dag arbetar inom konsultområdena management, produktionsstyrning, kvalitetsledning eller motsvarande med inriktning mot byggsektorn och att du har ledningserfarenhet från små och/eller medelstora byggföretag. Din teoretiska bakgrund är mindre viktig medan personliga egenskaper som lyhördhet, social förmåga och effektivitet värdesätts högt.

Tycker du att detta låter intressant? Mejla ditt konsult-CV till Peter Schyum, projektansvarig för Povel.

Mer information om Povel finns på www.sverigesbyggindustrier.se/povel 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

povel_logo_100.jpg

Povel – Sveriges byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning – är ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag.