100_0535.jpg
FOTO: Anna Hollqvist
Bostäder & Infrastruktur 2014-08-27

Svensk byggindustri behöver långsiktiga och stabila spelregler

Socialdemokraterna presenterade i dag sex stycken vallöften för bostadspolitiken. Sveriges Byggindustrier delar Socialdemokraternas syn på bostadsbyggandet som en viktig motor för den svenska tillväxten. Det är också glädjande att Socialdemokraterna vill driva på för enhetliga byggregler i Norden.  

-  Det är bra att Alliansen och Socialdemokraterna tävlar om vem som kan lägga de byggvänligaste förslagen. Helt klart står bostadsfrågan högt upp på den politiska agendan för båda blocken. Tillsammans med Alliansens tidigare presenterade Sverigebygge är Socialdemokraternas bostadspolitiska inriktning en garant för att den starka byggkonjunkturen kan förstärkas ytterligare, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier ställer sig däremot frågande till förslagen angående investeringsbidrag och subventionerad kreditgivning från SBAB. Är det rimligt att detta special-SBAB ska ta risker som andra banker inte tar?

-  Investeringsstöd skapar å sin sida en ryckighet och osäkerhet på marknaden som redan har tillräckliga svängningar beroende på konjunkturen. Det ger inte de långsiktiga och stabila spelregler som svensk byggindustri behöver för en sund konkurrens, avslutar Ola Månsson.

Läs hela pressmeddelandet

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier