Bostäder & Infrastruktur 2016-03-18

Svårare för unga att köpa bostad med amorteringskrav

Sveriges Byggindustrier anser att amorteringskravet spär på nuvarande inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Regering och riksdag vill å ena sidan att det ska byggas fler bostäder samtidigt stryper dem hushållens möjlighet att finansiera bostadsköp. Hushållen har varit drivande för den ökning av bostadsbyggandet som skett de senaste åren.

Riksdagens beslut om att införa amorteringskrav kommer att innebära att ca 20 procent av hushållen med lägre inkomst utestängs från ett bostadsköp. Detta visar en undersökning från analysföretaget Evidens*.

Behovet av en helhetssyn på bostadsmarknaden är skriande och vi hoppas att de bostadssamtal som nu pågår lyfter blicken till en övergripande nivå som kan hantera de målkonflikter som finns. En ny bred blocköverskridande bostadspolitik är den nödvändiga vägen framåt.

 *Effekter på bostadsmarknaden av nya kreditrestriktioner.

skriv ut
epost
Share
skriv ut