Svante_Hagman.png
Ordning & reda 2018-01-10

Svante Hagman: Så ska Sveriges Byggindustrier prioritera 2018

Konkurrenskraftiga kollektivavtal, sund konkurrens, hållbarhet/säkerhet och kompetensförsörjning. Det är Sveriges Byggindustriers fyra övergripande fokus- eller målområden under 2018, beslutade av förbundsstyrelsen. 

-Grunden för Sveriges Byggindustriers verksamhet är även under 2018 konkurrenskraftiga kollektivavtal. Därför är det viktigt att vi i samverkan med fackförbunden fortsätter på den inslagna vägen att i samförstånd och dialog söka avtal som är enkla att tillämpa och innehåller effektiva lösningar som gör att så många som möjligt väljer att jobba under kollektivavtal, säger förbundsstyrelsens ordförande Svante Hagman.

En fråga som blivit allt viktigare för Sveriges Byggindustriers medlemmar är det ska råda en sund konkurrens. För att motverka svart arbetskraft har Sveriges Byggindustrier har de senaste åren bland annat verkat för lagstiftning om personalliggare som infördes 2016 och de lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå som träder i kraft den 1 juli 2018. Under året kommer arbetet med att få en sund konkurrens fortsätta.

- Våra medlemmar vill ha enkla och lättförståeliga regler. Det ska vara lätt att göra rätt, var något som återkom i diskussionen på styrelsen.  Men vi menar också att det inte först och främst är nya regler som behövs. De som bryter dagens regelverk kommer att bryta även mot utökade regelverk och de som följer regelverken kommer att följa utökade regelverk. Därför behövs det först och främst bättre kontroll och uppföljning av det existerande regelverket, säger Svante Hagman.

Ett tredje mål- eller fokusområde är hållbarhet, och då speciellt säkerhet.

-Det här är frågor som blivit allt viktigare att hantera för alla, inte minst i skenet av de omvälvande förändringar som finns i vår ekonomiska, sociala och ekologiska miljö och omvärld, konstaterar Svante Hagman.

Under 2017 ökade antalet personer sökte till Bygg- och anläggningsprogrammet. Det är en utveckling som vi hoppas ska fortsätta under året som kommer, säger Svante Hagman. Inte minst mot bakgrund av de stora åldersavgångar som finns i byggsektorn den närmaste tiden i kombination med en mycket stark efterfrågan och högkonjunktur.

-Vi måste alla bli bättre på att berätta vilka fantastiska möjligheter som vår bransch erbjuder. Och att de finns möjligheter för alla. Byggbranschen kan och borde ha en viktig roll när många nyanlända nu ska etablera sig i samhället, säger Svante Hagman.

De fyra mål- eller fokusområdena beslutade förbundsstyrelsen på sitt strategimöte den 12-13 september. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut