Sund_konkurrens_Sveriges_Byggindustrier.png

Vad gör man om man misstänker fusk eller missförhållanden?

 

Misstänker du skattefusk? Kontakta Skatteverket

Misstänker du ekonomisk brottslighet? Kontakta Ekobrottsmyndigheten

Har du tips om missförhållanden vad gäller arbetsmiljö på en specifik arbetsplats? Kontakta Arbetsmiljöverket

Den som anser sig direkt berörd av ett oetiskt agerande från ett medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier agerat oetiskt kan göra en anmälan till BI:s uppförandekodskommitté

Anser du att ett medlemsföretag brutit mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler ? Skicka en anmälan till Etiska rådet

 

skriv ut