Sund konkurrens 2015-05-18

Stora Branschgruppen – för konkurrens på lika villkor

Stora Branschgruppen arbetar för att finna fungerande lösningar som leder till rättvis konkurrens mellan företag verksamma i Sverige. Vi vill ha en fungerande arbetsmarknad med bra villkor för både företagare och medarbetare.

Stora Branschgruppen är ett samverkansforum för 19 bransch-, intresse-, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt myndigheter som under ett flertal år byggt upp ett bra och fungerande arbete tillsammans. För att möjliggöra en sund konkurrens har gruppen utarbetat ett förslag som kan sammanfatta i tre punkter:

  • Dagens redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatter ska ske på individnivå.
  • Skatteverket ska få möjlighet att komma ut oannonserat och kontrollera vem som arbetar på de olika arbetsplatserna (personalliggare är nu infört i flera branscher och byggbranschen följer efter 2016).
  • Alla företag som är verksamma i Sverige ska synliggöras – i dag är det endast obligatorisk registrering för de svenska företagen.

Läs mer i broschyren Tre åtgärder för konkurrens på lika villkor.

Sveriges Byggindustriers representant i gruppen är Peter Löfgren, utvecklingschef

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Peter Löfgren, utvecklingschef