Bostäder & Infrastruktur 2014-06-24

Stopp för kommunala särkrav

Riksdagen tog i dag beslut om regeringens proposition "En enklare planprocess" där de bland annat satte stopp för kommunernas möjligheter att ställa egna tekniska egenskapskrav.

- Riksdagens beslut att inte tillåta kommuner att ställa särkrav innebär att samma tekniska lösningar kan användas över hela landet. Det här kommer att underlätta det industriella byggandet och sänka kostnaderna, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

Mer information

RIksdagens beslut

skriv ut
epost
Share
skriv ut