Status quo för bostadsbyggandet
Konjunktur & Prognos 2014-12-10

Status quo för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet planar ut på dagens nivå och bygginvesteringarna stiger i avtagande takt. Nästa år breddas uppgången inom byggindustrin, dock växer samtliga delsektorer i en långsammare takt än i år. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet, som vände upp under fjolåret, planar ut efter årsskiftet. Den ekonomiska tillväxten i världen har varit svag både under 2013 och 2014, men utvecklingen går trots allt åt rätt håll. I Sverige är det fortfarande hushållens konsumtion som väntas driva tillväxten under 2015. Den allmänna konjunkturutvecklingen bidrar till att de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal även 2015.

– Nybyggandet av flerbostadshus blir inte längre det som driver investeringarna. Amorteringskrav, ökade skatter och ett osäkert parlamentariskt läge är inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet. Även regeringens hantering av viktiga infrastrukturprojekt lämnar mycket övrigt att önska. Trots allt detta ser utfallet för byggsektorn som helhet ut att bli hyggligt nästa år, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

tabell1.png

Från en sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna framgår att utvecklingen är relativt splittrad länderna emellan. Sett till hela perioden, 2013-2015, får Island och Sverige den bästa utvecklingen (+40 % resp. +15 %). Norge får en hygglig uppgång med 7 procent medan Finland har det besvärligare eftersom investeringsvolymen minskar med 2 procent. 

För kompletterande information kontakta:

Johan Deremar, nationalekonom, 08-698 58 49 eller 070-558 67 44, e-post: johan.deremar@sverigesbyggindustrier.se

Mer information

 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Johan Deremar, nationalekonom