Rapporter arbetsskador

För frågor och kommentarer, kontakta Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert Sveriges Byggindustrier.

Ytterligare publikationer/skrifter hittar du under Publikationer, Arbetsmiljö.

Se även Arbetsmiljöfakta (ppt) 

skriv ut

TWITTER