Utstationeringar

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: Arbetsmiljöverket

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Utstationerade i Byggindustrin efter näringsgren (41-43) 2015

UTSTATIONERADE I BYGGINDUSTRIN EFTER NÄRINGSGREN (41-43) 2015

Inom Byggindustrin (SNI 41-43) var i genomsnitt cirka 3 000 personer utstationerade under 2015. Antalet varierar dock under året, och flest utstationerade var det under höstmånaderna. Flest, knappt 1 400 personer, arbetade inom SNI 43 (Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet), och lägst antal var det inom SNI 42 (Anläggningsarbeten)

skriv ut