Utstationeringar

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: Arbetsmiljöverket

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Utstationerade i Byggindustrin efter näringsgren (41-43) 2015

Bild28.jpg

Inom Byggindustrin (SNI 41-43) var i genomsnitt cirka 4.800 personer utstationerade under 2017. Antalet varierar dock under året, och flest utstationerade var det under höstmånaderna. Flest, drygt 2.000 personer, arbetade inom SNI 41 (Byggande av hus), och lägst antal var det inom SNI 42 (Anläggningsarbeten). Antalet utstationerade har ökat jämfört med tidigare år, då antalet varierat mellan 3.000 och 3.400 personer. 

skriv ut

TWITTER