Utstationeringar

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: Arbetsmiljöverket

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Utstationerade i Byggindustrin efter näringsgren (41-43) 2017

utstationerade.png

 

Inom Byggindustrin (SNI 41-43) var i genomsnitt 4 850 personer utstationerade under 2017. Antalet varierar dock under året, och flest utstationerade var det under höstmånaderna. Flest, drygt 2 000 personer i snitt per månad, var utstationerade inom SNI 41 (Byggande av hus). Lägst antal utstationerade var det inom SNI 42 (Anläggningsarbeten), knappt 900 per månad.


skriv ut