Utrikes respektive inrikes födda

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Sveriges befolkning, 15-64 år 

Inrikes respektive utrikes födda

Bild5.jpgFramför allt sedan 2005 har andelen utrikes födda ökat i Sverige. Från 14,9 procent har andelen gått till 22,1 procent 2016. I gruppen utrikes födda ingår endast personer som är skrivna i Sverige, och alltså inte exempelvis asylsökande. 

Andel utrikes födda per åldersgrupp

2016

Bild6.jpg

Andelen utrikes födda i olika åldersgrupper varierar. Andelen utrikes födda var 2014 högst bland personer 30-44 år. I denna åldersgrupp var mer än var fjärde person utrikesfödd. Bland personer mellan 50 och 60 år var mindre än var femte person utrikes född. Lägst andel utrikes födda var det bland 15-24-åringar där cirka 15 procent var utrikes födda. 

Utrikes födda inom byggindustrin och övriga näringsgrenar

2004-2016

Bild8.jpg

Andelen utrikes födda bland förvärvsarbetande är lägre i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. 2004 var det 5,4 procent respektive 11,4 procent utrikes födda, det vill säga mindre än hälften så stor andel inom byggindustrin. Under 2016 var motsvarande siffror 12,7 respektive 16,9 procent, en skillnad på 4,5 procentenheter. Andelen utrikes födda har alltså ökat snabbare i byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Andelen utrikes födda bland de förvärvsarbetande är dock fortfarande lägre än andelen utrikes födda i befolkningen, både i och utanför byggindustrin. 

Utrikes födda i byggindustrin 2002-2014

Fördelning efter födelseregion

Bild7.jpg

Till största delen kommer de utrikes födda från europeiska länder. Under 2016 var 33.400 av de utrikesfödda från Europa (inkl. Norden). År 2002 var mer än hälften, 56 procent, av de utrikesfödda i byggindustrin från våra nordiska grannländer. Denna andel har därefter minskat till 14 procent 2016. Istället är det framför allt gruppen från Europa utanför Norden som ökat, och dessa utgör 2014 cirka 63 procent av de utrikesfödda i byggindustrin 2016, vilket motsvarar 27.500 personer.

Andel utrikes födda efter företagsstorlek

Byggindustrin, 2014

ANDEL UTRIKES FÖDDA EFTER FÖRETAGSSTORLEK

I byggindustrin totalt sett är cirka 11 procent utrikes födda. Andelen är dock högre i mindre företag med under 50 anställda. I dessa företag är 12,7 procent utrikes födda, vilket kan jämföras med 9,5 procent i företag med mellan 50 och 199 anställda. Lägst andel är det inom större företag med 200 anställda eller fler. Inom dessa företag är 6 procent utrikes födda.

Inrikes respektive utrikes födda män och kvinnor

Byggindustrin, efter företagsstorlek, 2014

INRIKES RESPEKTIVE UTRIKES FÖDDA MÄN OCH KVINNOR

Av de förvärvsarbetande inom byggindustrins mindre företag är 80,9 procent inrikes födda män, och 6,4 procent inrikes födda kvinnor. Utrikes födda kvinnor utgör 1,3 procent. Detta kan jämföras med företag med mer än 200 anställda. Där är andelen kvinnor högre, totalt 11,8 procent, samtidigt som andelen utrikes födda är lägre, 6 procent. Sammantaget innebär det att andelen inrikes födda män är högre i större företag än i företag med under 50 anställda.  


skriv ut

TWITTER