Kompetensförsörjning

Gymnasieskolan har tre byggrelaterade utbildningsprogram; Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet.

Vid sidan av gymnasieskolan finns så kallad traditionell lärlingsutbildning och arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av arbetsförmedlingen. Den traditionella lärlingsutbildningen innebär att lärlingen utbildas i ett företag under handledning av färdigutbildade yrkesarbetare. Den yrkesteoretiska delen av utbildningen läses på distans.

Nedan återges statistik avseende Bygg- och anläggningsprogrammet samt distans/traditionell lärlingsutbildning inom bygg.

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Förstahandssökande och elever vid slutet av HT

Bygg- och anläggningsprogrammet

FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH ELEVER VID SLUTET AV HT

Sedan toppåret för förstahandssökande 2011 märks har antalet som väljer bygg- och anläggningsprogrammet minskat för varje år. Detta gäller även antalet som faktiskt går BA-programmet i åk1. Det var ca 5 000 personer som sökte till läsåret 2015/2016, och 3 950 i årskurs 1 under höstterminen.

Förstahandssökande och elever vid slutet av HT

Bygg- och anläggningsprogrammet, kvinnliga elever

FÖRSTAHANDSSÖKANDE OCH ELEVER VID SLUTET AV HT

Andelen kvinnor på BA-programmet ökade kraftigt från 2002-2008. Därefter har andelen förstahandssökande och elever i årskurs 1 varierat kring 9 procent. Cirka 460 kvinnor sökte BA-programmet inför läsåret 2015/2016, och ca 350 kvinnliga elever gick i årskurs 1 under höstterminen.

Antal påbörjade och avslutade distansutbildningar

Åren 2009-2016

ANTAL PÅBÖRJADE OCH AVSLUTADE DISTANSUTBILDNINGAR

* Antal klara totalt. OBS! Normalstudietiden är 1,5 år - rapportering återstår för sista åren.

Källa: BYN

Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram

gymnasiet.png

Källa: Skolverket

Under åren 1987-1992 var antalet förstahandssökande till gymnasiets byggprogram fler än antalet elevplatser. Intresset för byggutbildningen var som störst under perioden 1988-1991 då mellan 5 000 och 7 000 ungdomar sökte varje år. Som mest var det 2,2 förstahandssökande per utbildningsplats. Under den långa svackan som drabbade byggbranschen under 1990-talet svalnade intresset markant och antalet förstahandssökande nådde bottennivån – cirka 1 500 – läsåret 1998/1999.

Det 3-åriga byggprogrammet ökade successivt i popularitet mellan 1998 och 2007. Antalet förstahandssökande steg då från 1 500 till 7 500 för att sedan minska med några hundra 2008. I takt med att intresset för byggutbildningen blev allt större utökades antal elevplatser. Toppen nåddes 2011 med drygt 7 600 förstahandssökande.

Höstterminen 2011 infördes en ny gymnasieskola och namnet på byggyrkesutbildningen är nu Bygg- och anläggningsprogrammet. Inriktningarna inom programmet är husbyggnad, anläggning, måleri, plåtslageri och en nytillkommen för anläggningsförare. Som tidigare finns det också möjlighet att utbilda sig inom specialyrkena såsom anläggningsmaskinförare, håltagare, ställningsbyggare, tak-, undertaks- och stenmontörer. En nyhet är att minst halva utbildningen ska kunna genomföras som så kallad gymnasial lärling. I det upplägget ska skolan delegera yrkesutbildningsuppdraget till ett företag. Tyvärr har intresset för utbildningen fallit kontinuerligt sedan införandet, förutom fallande elevkullar, tros en förklaring vara att utbildningen inte längre ger automatisk behörighet till högskola/universitet.

På gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram ökade antalet kvinnor i årskurs 1 successivt mellan läsåren 2002/03 och 2008/09; från 133 till 678. Andelen kvinnor steg därmed från 3,4 till 10,5 procent av eleverna i årskurs 1. Under fyra av de fem senaste läsåren minskade antalet elever och även andelen kvinnor har minskat och uppgick till 8,6 procent (367 st.) läsåret 2014/15.

Nyheter - statistik
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
skriv ut