Förvärvsarbetande i Byggsektorn

Till byggsektorn hänför vi följande näringsgrenar:
- byggindustrin (SNI 41-43),
- fastighetsbolag/-förvaltare (SNI 68),
- byggmaterialindustrierna (delar av SNI 16-33),
- arkitektkontor (71.110) och
- tekniska konsultbyråer (SNI 71.121-71.129).

Ovanstående koder gäller fr.o.m. 2008.

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Förvärvsarbetande efter ålder

Byggsektorn 2014

FÖRVÄRVSARBETANDE EFTER ÅLDER

Sammanlagt förvärvsarbetade cirka 545 000 personer i byggsektorn 2014. Av dessa var drygt 6 procent över 65 år, vilket kan jämföras med knappt 5 procent för övriga näringsgrenar. 

Förvärvsarbetande efter ålder

Byggsektorn 2005 och 2014

FÖRVÄRVSARBETANDE FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Byggsektorn har historiskt haft en relativt hög andel äldre (60- år) men i takt med att Sveriges befolkning blivit äldre har skillnaden mellan byggsektorn och övriga arbetsmarknaden minskat. Ändå ökar antalet äldre i byggsektorn, och 2014 var 76 500 personer i byggsektorn över 60 år. 

Andel kvinnor fördelat efter ålder

Byggsektorn 2014

FÖRVÄRVSARBETANDE FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Cirka 15 procent av de förvärvsarbetande inom byggsektorn (16- år) är kvinnor. En uppdelning efter olika åldersgrupper visar att andelen är högst bland personer mellan 30 och 50 år. I det åldersintervallet är drygt 18 procent kvinnor.

Andel kvinnor fördelat efter ålder

Byggsektorn och Byggindustrin 2014

ANDEL KVINNOR FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Cirka 15 procent av de förvärvsarbetande inom byggsektorn (16- år) är kvinnor.
Byggindustrin utgör cirka 60 procent av byggsektorn, och inom denna delsektor är endast 8,6 procent kvinnor. Inom byggsektorn exkl. byggindustrin utgör kvinnor cirka 27 procent av de förvärvsarbetande. 

Andel kvinnor i olika delsektorer

2010, 2012 och 2014

ANDEL KVINNOR FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Arkitektkontor är den delsektor som har mest jämn könsrepresentation. Där var ca 46 procent kvinnor 2014. Även fastighetsbolag/-förvaltning har med sina dryga 38 procent en relativt jämn könsfördelning jämfört med övriga byggsektorn. Inom Byggmaterialindustrierna och de tekniska konsultbyråerna är cirka en av fem sysselsatta kvinnor, medan färre än en av tio (8,6 procent) inom byggindustrin är kvinna.

Nyheter statistik
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
skriv ut