Arbetslösa byggnadsarbetare

Klicka på diagrammen för större bild.

Arbetslösa byggnadsarbetare inom Byggnads

Bild2.jpg

Källa: Arbetsförmedlingen och Sveriges Byggindustrier

Under 1970- och 1980-talen varierade andelen arbetslösa byggnadsarbetare i Byggnads medlemskår mellan 2 och 10 procent. I början av 1990-talet ökade den dramatiskt. Som en följd av bland annat den kraftiga nedgången i bostadsproduktionen steg arbetslösheten från 5 till 25 procent av de yrkesverksamma medlemmarna.

Högkonjunkturåren i slutet av 1990-talet gjorde det möjligt att få arbete inom andra branscher och detta ledde bland annat till att cirka 20.000 byggnadsarbetare lämnade byggbranschen. Antalet arbetslösa minskade, om än i något långsammare takt än medlemsavgången. Under de närmast påföljande åren ökade åter arbetslösheten och hade kommit upp till 10 procent år 2004.

Tack vare en uppgång i konjunkturen minskade sedan antalet och 2008 noterades 4,1 procent som arbetslösa. I spåren av finanskrisen under hösten 2008 nåddes en ny topp – 8,9 procent – 2009. Marknaden började dock snabbt återhämta sig, vilket gjorde att sysselsättningen steg och arbetslösheten sjönk. År 2016 hade andelen minskat till 3,4 procent av Byggnads medlemskår, vilket motsvarar 3.800 personer. Under den senaste tioårsperioden har Byggnads medlemskår ökat med cirka 16.000 personer, och antalet uppgick 2016 till cirka 109.000 yrkesverksamma medlemmar.

Nyheter statistik
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
skriv ut