Stärk tågkapaciteten och ta hänsyn till bostadsbyggandet
Bostäder & Infrastruktur 2016-05-31

Stärk tågkapaciteten och ta hänsyn till bostadsbyggandet

I dag har Trafikverket levererat en ny kalkyl för Sverigeförhandlingens höghastighetsbanor och de beräknade kostnaderna är nu lägre än de som redovisades i december. De har dessutom analyserat möjliga kapacitetshöjande åtgärder på de befintliga stambanorna.

– Tågkapaciteten måste stärkas mellan Sveriges storstäder och bör förstärkas för framtida behov. Men det måste tas ännu större hänsyn till möjligheten att bygga nya bostäder i samband med detta, säger Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

Det är riksdagen som ska fatta beslut om det ska satsas på höghastighetsbanor eller kapacitetshöjande åtgärder av stambanorna. Sannolikheten att satsningarna ska kunna räknas hem samhällsekonomisk har ökat oavsett vilken väg som väljs, enligt Trafikverkets nya kalkyler.

– Oavsett om det blir höghastighetsbanor eller kapacitetshöjande åtgärder är det mycket pengar som måste satsas. Det är viktigt att dessa pengar ligger utanför infrapropositionen så att de inte blandas ihop med nödvändiga investeringar i det befintliga järnvägsnätet, säger Lars Redtzer.

– Sverigeförhandlingen har gjort en bra insats och tagit fram bra verktyg inte minst vad gäller alternativa sätt för hur infrastrukturen ska finansieras. Detta resultat kommer skapa goda förutsättningar för utveckling av ett hållbart samhälle, avslutar Lars Redtzer.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur