Stark byggkonjunktur i hela Norden
Konjunktur & Prognos 2018-01-24

Stark byggkonjunktur i hela Norden

Den ekonomiska återhämtningen inom euroområdet bidrar till ökad tillväxt i de nordiska länderna. Det visar Sveriges Byggindustriers rapport ”Nordisk byggkonjunktur 2017-2018”.

De många likheterna mellan ekonomierna i Norden återspeglas i byggkonjunkturen. Sedan 2014 har antalet påbörjade bostäder ökat år för år i varje land. Bygginvesteringarna väntas också fortsätta uppåt 2018, om än med en lägre ökningstakt än tidigare.

- Själva bostadsbyggandet ökar under 2018 i Danmark och på Island. I Sverige, Finland och Norge bromsar nyproduktionen in något från ett väldigt högt läge, säger Johan Deremar, nationalekonom och analytiker vid Sveriges Byggindustrier.

Vid sidan av Islands starka arbetsmarknad växer sysselsättningen i både Sverige och Danmark med närmare sex procent på två år. För svensk del rör det sig om 19.000 fler sysselsatta 2018 jämfört med 2016.

- Bristen på yrkeserfaren personal är stor. För att säkerställa en hög och jämn byggtakt behövs 50.000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar, säger Johan Deremar.

Sammantaget ökar Nordens BNP med fem procent under perioden 2016-2018.

Läs rapporten

skriv ut
epost
Share
skriv ut