MENY Övriga sidor

 
Tillsammans mot 0 olyckor - Stand down 26 september

Stand down 2018

FAKTA

Datum: 26 september 2018 13:00 till 13:15

Plats: , Hela landet

För sjätte året i rad arrangerar Trafikverket, i samarbete med Sveriges Byggindustrier, Håll nollan och STD Svenska Teknik&Designföretagen, ett stopp i arbetet, en så kallad Stand down, för att uppmärksamma säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Mellan kl  13:00 och 13:15 den 26 september avstannar allt arbete på de berörda arbetsplatserna.

I anläggningsbranschen sker i jämförelse med andra branscher många olyckor. Det är inte acceptabelt. Vi måste både ha ett arbetsmiljöarbete och en säkerhetskultur som motsvarar de risker som finns. Vi vet att det finns många som jobbar hårt för detta. Men ännu mer kan göras och ska göras. Årets tema handlar därför om vad var och en själv kan göra för att öka säkerheten på sin arbetsplats.

Arbetsmiljöarbetet ska börja redan vid planeringen av varje projekt och fortsätta ända fram till byggande och underhåll. Stand Down är ett led i arbetet för att närma oss nollvisionen, dvs. att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vår bransch.

Arbetet för att våra arbetsplatser ska vara säkra måste fortsätta vara vår enskilt viktigaste fråga. Tillsammans har vi ansvar för att alla kommer hem oskadda varje dag.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Generaldirektör Lena Erixon deltar på projekt Lund-Arlöv tillsammans med Anders Gärdsmark, regionchef Sveriges Byggindustrier Syd, samt representanter från Håll nollan och STD, Svenska Teknik&Designföretagen. 

Manifestationer kommer även att hållas på Trafikverkets kontor och arbetsplatser. Flera av Trafikverkets projekt bjuder även in deltagare från Sveriges Byggindustrier, Svenska Design&Teknikföretagen, Hålla nollan och media - du hittar listan med projekt här.

Läs mer


skriv ut
epost
skriv ut
 

Trafikverkets vision är att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Säkerheten är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra all vår verksamhet. Det spelar ingen roll om vi arbetar med planeringsfrågor, byggande av väg och järnväg, underhåll eller trafikledning. Säkerhet är en fråga för oss alla.

Tuffa mål och regelverk ställer krav på systematik och ständiga förbättringar för både väg och järnväg. Säkerhetskultur är ett förhållningssätt, det handlar om att nästan allt vad vi gör kan kopplas till säkerhet på något sätt.