Beställ Byggarbetsplatsens teknikhandbok
Povel verksamhetsledning 2017-06-15

Sommarerbjudande för Povelföretagen

Byggarbetsplatsens Teknikhandbok finns nu i ny upplaga. Som extraerbjudande till alla Povelföretag erbjuds 20% rabatt på de medlemspriser som anges här. Erbjudandet gäller alla Povelföretag med abonnemang samt de som just nu går sin introduktion.

Byggarbetsplatsens teknikhandbok (400 sidor), som främst riktar sig till entreprenörer, behandlar vanligt förekommande arbeten vid byggande av bostäder och lokaler.

Handboken är indelad i tre huvuddelar; Byggdelar, Byggproduktion samt Fördjupning och utveckling. Fokus ligger på viktiga tyngdpunkter under rubriken ”att tänka på” och med hänvisning till ytterligare information.

För att utnyttja sommarerbjudandet görs beställningen till pavel.klein@sverigesbyggindustrier senast den 30 augusti 2017.
Märk beställningen ”Povelföretag”. Ange antal, leveransadress och fakturaadress inkl ev märkning.

skriv ut
epost
Share
skriv ut