Sveriges Byggindustrier 
Södra Norrland

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Södra Norrland! Vi verkar genom tre lokalföreningar med kontor i Gävle, Sundsvall och Östersund. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

Vi söker löne- och avtalskoordinator, förhandlare och rådgivare till Sveriges Byggindustrier i Norrland - läs mer här

REGIONALA KONTAKTER

Östersund
Företagsrådgivare arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning
Chef BI Gävleborg
Gävle
Administratör
Östersund
Regionchef BI Södra Norrland, nationell arbetsmiljösamordnare
Sundsvall
Chef BI Sundsvall, arbetsmiljörådgivare
Sundsvall
Chef BI Östersund, löne- och avtalskoordinator
Östersund
Företagsrådgivare
Gävle
LoA, förhandlare och rådgivare
Östersund