Sveriges Byggindustrier 
Södra Norrland

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Södra Norrland! Vi verkar genom tre lokalföreningar med kontor i Gävle, Sundsvall och Östersund. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

Vi söker löne- och avtalskoordinator, förhandlare och rådgivare till Sveriges Byggindustrier i Norrland - läs mer här

REGIONALA KONTAKTER

Östersund
Chef BI Gävleborg
Gävle
Administratör
Östersund
Regionchef BI Södra Norrland, nationell arbetsmiljösamordnare
Sundsvall
Chef BI Sundsvall, arbetsmiljörådgivare
Sundsvall
Chef BI Östersund, löne- och avtalskoordinator
Östersund
Företagsrådgivare
Gävle