SME-företag positiva till totalentreprenad
Forskning & Utveckling 2017-01-26

SME-företag positiva till totalentreprenad

Samtidigt som totalentreprenaden fortsatt pekas ut som en entreprenadform som kan öka effektiviteten och innovation på anläggningsmarknaden, uppstår nya förutsättningar för små- och medelstora företag att förhålla sig till – inte minst när det gäller att hantera ekonomiska risker, visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Syftet med rapporten är att kartlägga hur de små och medelstora företagen (SMF) uppfattar Trafikverkets fokus mot allt fler totalentreprenader och sina möjligheter att verka på anläggningsmarknaden.

Studien utgår från ett antal samtal, intervjuer och besök hos representanter för SMF. Den bild som framkommer är inte entydig. Det finns både för- och nackdelar med Trafikverkets satsning ur ett SMF-perspektiv. Generellt har mindre företag svårare att sprida ut risker, vilket medför en högre riskpremie och försvårar för SMF att vinna de mer riskfyllda totalentreprenaderna. 

Läs och ladda ner hela rapporten: Fler totalentreprenader på anläggningsmarknaden - följder för små och medelstora företag

skriv ut
epost
Share
skriv ut