107848_IMG_3187.JPG
Foto: Henry Cohen
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2015-04-14

Skrota förslaget om entreprenörsansvar

Förslaget om att införa strikt solidariskt entreprenörsansvar i byggbranschen riskerar omkullkasta den svenska modellen, skriver Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i UNT.

Nyligen presenterade regeringens utredare Anna Middelman slutbetänkandet i utredningen om nya utstationeringsregler som innebär lagstiftning om att införa strikt solidariskt entreprenörsansvar i byggbranschen. Skulle regeringen välja att införa utredningens förslag så innebär det i praktiken att man avskaffar den svenska modellen.

Förslaget om ett så kallat strikt solidariskt ansvar för andras löner innebär inte någon effektiv lösning på de problem som finns i byggbranschen. Lönedumpning och ojusta villkor finns i den oreglerade delen av arbetsmarknaden som man ändå inte kommer åt på detta sätt. De som däremot kan gynnas av förslaget är oseriösa aktörer vilket innebär ökad brottslighet och osund konkurrens.

Frågan om huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är något som arbetsmarknadens parter redan har tecknat kollektivavtal om efter flera års hårda förhandlingar. Efter strejkvarsel kom man tillslut överens om ett avtal som började gälla 1 januari 2015. Avtalet innebär bland annat att Sveriges Byggindustrier införde en fond som i sista hand garanterar avtalsenliga löner till alla på en byggarbetsplats. En dubbel reglering via lagstiftning omkullkastar reglerna i Byggavtalet och sätter den sunda konkurrensen för mindre företag helt ur spel. Detta borde inte vara önskvärt för regeringen. Att dessutom en av parterna, facket får en myndighetsroll att informera utländska företag om villkor och lönenivåer är för oss helt oacceptabelt.

Kollektivavtalet i kombination med anmälningsplikt för utländska företag, närvaroliggare på alla byggen samt förenklad månadsrapportering på individnivå till Skatteverket innebär att utstationerad arbetskraft kommer att ha samma villkor som svenska byggnadsarbetare.

Utredningens förslag innebär att vilket företag som helst på en arbetsplats kan tvingas överta ett annat företags lönefordran utan möjlighet till påverkan eller skydd är både olämpligt och civilrättsligt olagligt. Seriösa företag som tecknar och sköter kollektivavtal kommer i praktiken att få dubbla ansvar. Företag kommer att stå helt utan skydd för att det helt plötsligt kan komma en lönefordran från ett annat oseriösts bolags anställda. Effekten av förslaget är ingripande i den fria konkurrensen och utländska seriösa byggföretag kan i praktiken inte räkna med att kunna verka och göra affärer i Sverige. Vi verkar i en globaliserad ekonomi och kan inte stänga oss ute från omvärlden.

Vi är djupt oroade över att det förslag som är överlämnat till regeringen i princip är det ursprungliga förslaget från Byggnadsarbetareförbundet som opartiska jurister redan har dömt ut som både olämpligt och civilrättsligt olagligt i de avtalsförhandlingar som ägde rum för ett år sedan. Detta slår helt ut år av förhandlingar mellan parterna och det sker samtidigt som nästa års avtalsrörelse ligger i startgroparna. Vi uppmanar regeringen att inte omkullkasta det avtal som parterna på arbetsmarknaden redan har kommit överens om.

Läs originalartikeln hos UNT

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Mats Åkerlind, vice vd