Skola & Byggutbildning

2017-09-15

Arbetsgivare träffade nyanlända ingenjörer

Den 14 september träffades arbetsgivare och nyanlända inom praktikprogrammet På rätt plats  i Göteborg. Initiativets syfte är att hitta nya sätt att rekrytera och sammanföra arbetsgivare med nyanlända som besitter kompetens inom samhällsbyggnad.

Läs mer
2017-09-01

Årets bygglärlingar utsedda i Malmö-Lund

Fem lyckliga bygglärlingar får åka till Rom för att besöka alla mäktiga sevärdheter i staden. Bakom stipendierna, som sedan 1967 delas ut till de bästa bygglärlingarna i södra Skåne, står Malmö-Lunds Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2017-06-08

Kompetensförsörjning viktigast för SME-företagen

I maj valdes Senja Ljung till ny ordförande i Sveriges Byggindustriers utskott för små- och medelstora företag, SME-utskottet. En av de allra viktigaste frågorna för SME-utskottet att driva framöver är kompetensförsörjning. För precis som i branschen som helhet saknas det i dag tillräckligt med personal. 

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER