Skola & Byggutbildning

2017-11-23

Hög tid att hitta lösning på kompetensbristen

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Installatörsföretagen tagit fram rapporten ”Kompetens för samhällsbyggande – en förutsättning för fler bostäder och en väl fungerande infrastruktur”. 

Läs mer
2017-11-02

Nu är Future City igång

Skoltävlingen Future City, som vänder sig till högstadieelever, är indelad i tre olika kategorier; uppsatsskrivning, modellbyggande och Minecraft. Årets tema är Ägarskap och Ansvar

Läs mer
2017-11-01

Yrkesintroduktionsanställning – en ny väg in i byggbranschen

Ett avtal om yrkesintroduktionsanställning, som samverkar med det befintliga yrkesutbildningsavtalet, möjliggör för medlemsföretagen att anställa nyanlända och vissa andra arbetslösa som behöver en yrkesutbildning. Med rabatt på arbetsgivaravgiften, samt en betald distansutbildning (gäller endast nyanlända), skapas nya möjligheter för återväxten i byggindustrin.

Läs mer
Arkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER