Skola & BYggutbildning

Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter
2015-03-12

Kungsmadskolan första branschrekommenderade skolan med nya kriterier

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, lanserade 2011 kvalitetsmärkningen ”Branschrekommenderad skola” för skolor som utbildar för BYN:s yrken och som uppfyller branschens krav.

Läs mer
2015-03-09

Utbildning för ställningsbyggnad - vad gäller?

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning för alla som ska bygga ställning genom AFS 2013:4, som gäller från 1 juli 2014. Kraven utgår från ställningens höjd till arbetsplan och komplexitet och är indelad i följande grupper:

Läs mer
2015-01-30

Faktablad om skolsystemet

De bygginriktade utbildningarna i gymnasieskolan, inom yrkeshögskolan och på högskola/universitet behöver samverkan med branschen för att utvecklas på rätt sätt. Detta kräver givetvis en aktiv medverkan från företag och Sveriges Byggindustrier. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER