Skola & BYggutbildning

Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter
2018-02-20

Hallå där, Siri Hallberg Söderström...

...hur jobbar branschen för att lösa kompetensbristen? 
- Det finns flera bra initiativ, från både arbetsgivar- och arbetstagarhåll, för att bistå byggbranschen med den kompetens som behövs. En av lösningarna för att få ut fler i jobb stavas Yrkesintroduktionsavtalet. Det är ett avtal som skrivits under av Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Byggnads och Seko, tillsammans.

Läs mer
2018-02-08

Elmsäter-Svärd: ”Bygg - en säker väg till jobb”

Bygg och anläggning är en säker väg till jobb. Det visar Arbetsförmedlingens senaste rapport om var jobben finns om fem år. Enligt prognosen råder stor efterfrågan på många yrkesgrupper inom bygg och anläggning.
- Bygg ger en enorm möjlighet för unga och nyanlända att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Branschen har ett behov av 50.000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier. Läs mer

Läs mer
2017-11-23

Hög tid att hitta lösning på kompetensbristen

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Installatörsföretagen tagit fram rapporten ”Kompetens för samhällsbyggande – en förutsättning för fler bostäder och en väl fungerande infrastruktur”. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER