Skola & BYggutbildning

Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter
2016-09-20

Sveriges Byggindustrier kommenterar budgeten

I regeringens budgetproposition finns aviserade satsningar på järnvägsunderhåll 2019-2020.

Läs mer
2016-09-02

Årets Bygglärlingar åker till Barcelona

Bland cirka 200 bygglärlingar i södra Skåne har fem stycken tilldelats stipendiet Årets Bygglärling 2016 av Malmö-Lunds Byggmästareförening, i samarbete med Sveriges Byggindustrier. I 45 år har stipendiet delats ut för att uppmuntra lärlingar att nyttja sin lärlingstid på bästa sätt. 

Läs mer
2016-08-26

Ny start på företagsledarutbildningen SME-Akademin

I november 2016 (23-24/11) startar en ny omgång av Entreprenörsskolans företagsledarutbildning SME-Akademin. Utbildningen vänder sig till dig som driver ett bygg- och/eller anläggningsföretag, sitter i ledningsgruppen eller är på väg mot vd-rollen i ett ägarlett företag. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER