Skola & BYggutbildning

Skola & Byggutbildning

Arbetet inom Skola & Byggutbildning inriktas på att öka antalet sökande till byggutbildningar och stärka kontakten mellan byggindustrin och utbildningsväsendet i syfte att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Vi strävar efter en mångfald inom branschen.

Målet är att arbetskraftsutbudet ska motsvara byggsektorns behov. 

Kompetensförsörjning handlar om att tillgodose branschens behov av nya medarbetare från bl.a. skolan och att öka intresset för en framtid inom branschen. Det kan också handla om att behålla den arbetskraft man har.

Inom området Kompetensförsörjning ryms ett stort antal aktiviteter inom Sveriges Byggindustrier. En viktig del är den avtalsbundna verksamheten i BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Här sker också en viktig del av samverkan med gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram. Vi medverkar också i Arbetsförmedlingens samverkansorgan, det Nationella Branschrådet för Bygg och i de regionala Byggbranschråden. Inom Svenskt Näringsliv sker också ett samarbete kring kompetensförsörjningsfrågor. Ett nordiskt nätverk träffas varje år för att diskutera gemensamma frågor och för att lära av varandra.

Rekryteringsfrågorna är en annan omfattande verksamhet. Vi tar fram olika typer av information som kanaliseras via trycksaker, datamedia och webben www.byggare.com. Ett målmedvetet arbete pågår också för att i större utsträckning samarbeta med andra organisationer kring rekrytering till samhällsbyggandet. Se mer av detta under Aktuella aktiviteter.

Mer om Kompetensförsörjning

Nyheter
2015-01-30

Faktablad om skolsystemet

De bygginriktade utbildningarna i gymnasieskolan, inom yrkeshögskolan och på högskola/universitet behöver samverkan med branschen för att utvecklas på rätt sätt. Detta kräver givetvis en aktiv medverkan från företag och Sveriges Byggindustrier. 

Läs mer
2014-12-04

Arbetsmiljöansvar för skolledare på bygg- och anläggningsprogrammet

På uppdrag av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) har Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna tagit fram ett seminarium för att belysa skolans och skolledares ansvar för arbetsmiljön, både i skolans egna undervisningslokaler och på praktikplatserna.

Läs mer
2014-10-14

Ny omgång av Future City

I Future City ska eleverna i årskurs 6-9 ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och med sin kreativitet och kunskap bygga framtidens stad. Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? 

Läs mer
Nyhetsarkiv
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER