Skatteverkets ändrade riktlinjer avseende personalliggare och rättelse av beslut

Skatteverket har ändrat sina riktlinjer och tagit följande beslut, Om endast en person borde ha antecknats i personaliggaren, och någon sådan anteckning inte har utförts, ska Skatteverket medge hel befrielse från kontrollavgiften på 12 500 kr, under förutsättning att personalliggaren är korrekt förd tiden innan kontrollbesöket.

Skälet för befrielse är att det får anses vara oskäligt att ta ut en kontrollavgift på 12 500 kr för ett fel som består i att vid ett enstaka tillfälle inte ha antecknat den ende verksamma personen i personaliggaren. Skatteverket ska i en sådan situation endast ta ut en kontrollavgift med 2 500 kr för att den verksamma inte är antecknad i personalliggaren.

Om personalliggaren är bristfällig även på andra sätt än att det saknas anteckningar för kontrollbesöksdagen ska Skatteverket ta ut kontrollavgift på 12 500 kr, enligt vad som sägs under förutsättningar för kontrollavgift i avsnittet om bristfällig personalliggare.

Skatteverket har beslutat att vidta självrättelse i redan beslutade ärenden där dubbel avgift har påförts företag. 

Enligt Skatteverket handlar det om cirka 50 företag. Skatteverket kommer att kontakta de företag som berörs.

Företag som har frågor kring detta kan kontakta respektive handläggare som har fattat beslutet.

skriv ut