Skatter & Redovisning 2017-08-31

Skatteverket på turné inför lagändring

Under hösten 2017 gör Skatteverket en riksomfattande turné för att möta dig som berörs av den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagen har kommit till i syfte att stärka den sunda konkurrensen på byggarbetsmarknaden.

Arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg från den 1 juli 2018, innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.

Lagändringen införs i två steg:

  • Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda.
  • Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.

Här ser du var och när du kan träffa Skatteverket - anmäl dig direkt!

Välkommen!

Information på Skatteverkets hemsida


skriv ut
epost
Share
skriv ut