Skatter & Redovisning

2018-05-07

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer
2018-01-19

Ansök om ROT-utbetalning senast 31 januari

Du som utfört rotjobb för kunder under 2017, och där kunden betalt före årsskiftet, måste begära utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari 2018.

Läs mer
2018-01-03

Har du koll på de nya lagarna och reglerna 2018?

2018 träder flera lagar och regler i kraft som både kommer att påverka dig som företagare och bygg- och anläggningsbranschen i stort. Vi sammanfattar... 

Läs mer

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER