Skatter & Redovisning

2017-06-09

Regeringen går vidare med kritiserat förslag till förändrade 3:12-regler

Regeringen överlämnade den 8 juni 2017 den slutliga lagrådsremissen avseende förslaget till förändrade 3:12-regler till Lagrådet. 

Läs mer
2017-05-11

Arbetsgivardeklaration på individnivå – ett nytt sätt att redovisa arbetsgivaravgifter

Riksdagen fattade i går beslut om att nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

Läs mer
2017-05-04

Nytt ställningstagande från Skatteverket angående ”Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser m.m.”

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande angående elektroniska personalliggare, och skyldigheten att tillhandahålla utrustning samt att föra sådan liggare. Bakgrunden till ställningstagandet är de frågor som väckts kring vem som ansvarar för att den utrustning som krävs finns tillgänglig så att personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. 

Läs mer
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER