Ekonomi & redovisning

Många av branschens redovisningsfrågor behandlas enligt rekommendationer från Sveriges Byggindustrier. En viktig sådan är Årsredovisningsschema för byggföretag 1999. Du kan beställa den från vår sida för publikationer. Den beskriver uppställningen av resultat- och balansräkning enligt den nya årsredovisningslagen vid tillämpning på byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Sveriges Byggindustrier har utgivit en branschrekommendation avseende Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (oktober 2000). Denna branschrekommendation hittar du bland våra publikationer.

Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt - rekommendationstext

En arbetsgrupp har gjort översyn av reglerna angående redovisning av bostadsprojekt i BI:s branschrekommendation om successiv vinstavräkning. De nya reglerna innebär att upparbetad vinst i ett bostadsprojekt beräknas med hänsyn till både upparbetningsgrad och försäljningsgrad. Befintligt avsnitt "Projekt i egen regi för försäljning" i BI:s branschrekommendation utgår i sin helhet. Rekommendationstexten heter "Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt – ny rekommendationstext (2004)".  Texten biläggs kostnadsfritt vid beställning av BI:s branschrekommendation Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (nov. 2000) som du också hittar bland våra publikationer.

Sveriges Byggindustrier ger också ut en branschkontoplan; Bygg BAS 99. Beställ den här.

Någon uppdatering av publikationerna är i dagsläget inte inplanerad. Bokföringsnämnden har beslutat att det fortsatta arbetet med K3 ska bedrivas med inriktning att regelverket ska tillämpas på årsredovisningar som tidigare upprättats för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2013. När regelverket blir klart så kommer beslut att tas om vilka publikationer som ska uppdateras.

Nyheter Skatter & Redovisning
2017-03-22

Viktiga steg för sund konkurrens

Under 2016 gjorde Skatteverket cirka 12.000 kontroller av personalliggare i byggbranschen. I år lägger myndigheten särskilt fokus på oanmälda arbetsplatser.

– Viljan att göra rätt är stor inom byggbranschen, men trots det har vi sett mycket fel och brister, säger Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare på Skatteverket.

Läs mer
2017-02-13

Sveriges Byggindustrier motsätter sig förslaget till höjd entreprenörsskatt

Under hösten 2016 presenterade regeringen ett nytt förslag till höjning av den så kallade entreprenörsskatten. Sveriges Byggindustrier menar att de förändringar som föreslås kommer att försämra förutsättningarna för många av våra medlemsföretag men även för byggbranschen i stort. I värsta fall kommer förslaget att minska antalet nya jobb i landet och samtidigt som det kan bli svårare att leva på sitt lilla byggföretag för många småföretagare i byggbranschen. 

Läs mer
2017-02-02

Förlängd ansökningstid för att begära utbetalning för ROT och RUT

På grund av tekniska problem med e-tjänsten ROT- och RUT–företag har Skatteverket beslutat att förlänga ansökningstiden för att begära utbetalning för ROT och RUT till den 2 februari 2017.

Läs mer

MER INFORMATION

Publikationer
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER