abcde.jpg
Energi & Miljö 2015-03-02

Skärpta energikrav från den 1 mars

Boverket skärper energikraven med cirka 10 procent för flerbostadshus och lokaler. En fjärde klimatzon införs i sydligaste Sverige (där kraven skärps ytterligare) och bostadshusen delas upp i två kategorier, småhus respektive flerbostadshus. De nya byggreglerna beslutades den 24 februari och träder i kraft den 1 mars 2015 med övergångsbestämmelser under ett år.

För småhus blir det ingen generell skärpning, däremot innebär införandet av en fjärde klimatzon att kraven i zon fyra (sydligaste Sverige) skärps med cirka 10 procent även för småhus.  För flerbostadshus och lokaler i den nya zon fyra blir den totala skärpningen cirka 20 procent. Klimatzon fyra omfattar de sydliga kustlänen, det vill säga kusten från Göteborg och söderut längs med ostkusten upp till gränsen norr om Kalmar.

Samtidigt införs en lättnader för flerbostadshus med små lägenheter och för byggnader upp till 50 m² Atemp. För byggnader som är mindre än 50 m² ersätts kravet på maximalt tillåten specifik energianvändning med krav på U-värde och täthet. Syftet med dessa ändringar är att underlätta byggandet av små bostäder.

Samtidigt genomför Boverket en genomgripande utredning av energikraven, som ett led i EU-kravet att alla nya byggnader ska vara så kallade nära-nollenergibyggnader 2021. Uppdraget är att föreslå hur energihushållningskraven ska ställas (det vill säga vad som ska ingå) och vilka nivåer som ska gälla från och med 2021.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef