mailbanner_BI_Skaraborg.png

BI Skaraborg

Information för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i Skaraborg.

Kontakt: Maria Skoog, chef BI Skaraborg. 

 

Nyheter
2017-03-14

Samverkansträff - kommuner & entreprenörer

14 mars genomfördes det fjärde samverkansmötet mellan entreprenörerna och  kommunerna i Skaraborg. Genom samverkan utvecklar vi branschen!

170314-medlemstraff.JPG

Här ser ni programmet för dagen.

Här är presentationen om anbud och förfrågningsunderlag.

Här är presentationen från Skövde kommun om samverkansformer

Här är presentationen om "Skövdemodellen", vilken snart förhoppningsvis byter namn till "Skaraborgsmodellen".

Läs mer
2017-02-23

Stämma & medlemsträff

170222 genomfördes Skaraborgs byggförenings stämma.
Därefter besökte Thomas Fogdö oss och pratade om
"kommer vi lösa nya utmaningar med gamla lösningar".

170222_Fogdo_Stamma.JPG

Här är stämmoprotokollet.


Läs mer

KALENDER

 3-4/4 10-11/4
Startkurs Arbetsmiljö, BAM (inkl. Prevention)
Anmäl dig här

19 april: Skaraborgs byggbranschdag
De stora byggherrarna presenterar hur läget ser ut nu och 5 år frammåt.
Inbjudan kommer här.

29 maj: Lönegruppsmöte

29 maj kl 13.00: Avtalsinformation
Inbjudan kommer här.


8 juni: Medlemsträff i samverkan med galaxen.
Inbjudan kommer här.

21 juni: Lönegruppsmöte kl 10-12 (skype)

19 sep: Lönegruppsmöte kl 10-12

7 nov: Lönegruppsmöte (skype) kl 8-9


MER INFORMATION

Byggföreningens styrelse

Stiftelse

Sök medlemsföretag  

BLANKETTER

Anmälan om lärlingsanställning

UE2015

Arbetskort

Arbetsplatsanmälan

Förhandlingsframställan

Reseblankett - samåkning

Resespecifikation

Resedeklaration - samåkning

Tidrapport

Överenskommelse arbetstidsförläggning (Word)

Överenskommelse arbetsidsförläggning (pdf)

Uppsägning individuell arbetstidsöverenskommelse (word)

Uppsägning individuell arbetstidsöverenskommelse (pdf)

Anställningsavtal för tjänstemän

Uppsägning av lärling

Centralt godkända utbildningar

Anställning

Lönestege för lärlingar

Uppsägningsblankett

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER