mailbanner_BI_Skaraborg.png

BI Skaraborg

Information för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i Skaraborg.

Kontakt: Maria Skoog, chef BI Skaraborg. 

 

Nyheter
2018-02-06

Skaraborgs Anläggardag

6 feb genomfördes Skaraborgs Anläggardag för tredje året. 
I år var temat för dagen  "Tillgänglighet i utomhusmiljöer".
Deltagarna var entreprenörer inom mark/anläggning, beställare i Skaraborg och markkonsulter i Skaraborg.

Per Jamesson, sakkunnig i tillgänglighetsfrågor gick igenom regelsystemet som gäller för tillgänglighet i utemiljöer.
På eftermiddagen kopplades teorin med några praktiska kunskaper ledda av Per J och Robert Johansson, parasportförbundet.
180206-SkaraborgsAnlaggardag.JPG

Checklistan från Per J hittar ni här.


Läs mer
2017-12-19

Medlemsträff GDPR

19 dec genomfördes en medlemsträff i Falköping för oss Skaraborgare. Föreläsare för dagen var vår jurist Malin Nordin och temat var GDPR.

Här finner ni Malins presentation.

Tips på bra folder inom ämnet är "Företagen och dataskyddsförordningen - nya regler för hantering av personuppgifter." Denna folkder finner ni här. 

Här finner ni en checklista från datainspektionen.


Läs mer
2017-11-23

SYV-träff med byggbranschen

Idag samlades Skaraborgs studie och yrkesvägledare (från grundskolorna, gymnasieskolorna och vux-utbildningarna) för en informationsdag med oss från byggbranschen.
171123_4.JPG
Efter en genomgång kring byggprocessen, yrkesroller och utbildningsvägar besökte fem yrkesroller oss och berättade om sin vardag och sin utbildningsbana till sitt yrke. Dessa var:
- Johan Andersson, träarbetare Projektlagret
- Rebecca Litsetorp, betong och anläggare Skanska
- Linda Hurtig, plattsättare Ottossons Golv
- Anna Wiklund, arbetsledare/ biträdande platschef Skeppsviken
- Jimmy Olsson, platschef Skeppsviken
En mycket givande dag avslutades med ett studiebesök på Frostaliden, trähusprojekt i Skövde.
171123_1.JPG

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

KALENDER

27 feb kl 10-12, Lönegruppsmöte,
BI Skövde

7 mars BasP & Bas U i Skövde
Anmälan här.

8 mars Stämma och medlemsträff
kl 17- ..., Inbjudan gäller till anställd vid medlemsföretag + respektive.
Inbjudan här.

22 mars  kl 8.30-15.30
Samverkansdag med kommunerna, Fortsättning
betonggolv, del 2
Lim, Ytskikt, Spärrskikt & mätmetoder
Inbjudan här.

12 april Byggbranschrådet
Inbjudan kommer här.

16 april BAM-kurs i Skövde
Anmälan här.

3 maj Skaraborgs byggbranschdag
Inbjudan kommer här.

9 maj kl 10-12, Lönegruppsmöte,
Asplunds

27 juni kl 10-12, Lönegruppsmöte, 
Skanska Skövde

19 sep kl 10-12, Lönegruppsmöte,  
SKARAB, Skara

7 nov kl 10-12, Lönegruppsmöte,
Skype MER INFORMATION

Byggföreningens styrelse

Stiftelse

Sök medlemsföretag  

BLANKETTER

Anmälan om lärlingsanställning

UE2015

Arbetskort

Arbetsplatsanmälan

Förhandlingsframställan

Reseblankett - samåkning

Resespecifikation

Resedeklaration - samåkning

Tidrapport

Överenskommelse arbetstidsförläggning (Word)

Överenskommelse arbetsidsförläggning (pdf)

Uppsägning individuell arbetstidsöverenskommelse (word)

Uppsägning individuell arbetstidsöverenskommelse (pdf)

Uppsägning av lärling

Centralt godkända utbildningar

Anställning

Lönestege för lärlingar

Uppsägningsblankett

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER