mailbanner_BI_Skaraborg.png

BI Skaraborg

Information för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag i Skaraborg.

Kontakt: Maria Skoog, chef BI Skaraborg. 

 

 

Nyheter
2017-09-22

Medlemsträff 22 sep

22 sep genomfördes en mycket givande och innehållsrik medlemsträff på Scandic i Skövde.

Under dagen föreläste:
- Arbetsförmedlingen & Skövde kommun om "Skövdemodellen", hur vi som bransch tar tillvara på nyanlädas kunskaper och därigenom finner nya medarbetare.
- BI om löner, avtal, arbetstider, resor, närvaroliggare, dataskyddsförordningen, arbetsmiljöplan samt svar övriga frågor m.m.
- Skatteverket om förebyggande arbete samt svarande mycket på frågot kring närvaroliggare o.d.

Foto.JPG

Här finner ni material från dagen
(klicka på resp rad för olika länkar eller dokument):
- Skövdemodellen
- Löner och avtal
- Nya dataskyddsförordningen
- Arbetsmiljöplan, läs mer i AFS 2008:16 paragraf 12a
och i ampguiden
- Povel kan du läsa mer om här
- Entreprenörskolans utbildningar här.
- Skatteverkets hemsida: "Traktamenten m.m. i byggbranschen" SKV 353 utgåva 6 finner ni här.
- för att kolla era leverantörers skattestatus kan ni använda er av följande redskap för att få offentliga uppgifter från Skatteverket: E-tjänsten hämta företagsinformation på skatteverket.se, där kan du fråga om ett företag i taget. Exellmall här.


Läs mer
2017-09-22

Studenter på studiebesök

Anläggningsutskottet arrangerade en temaadag för byggingenjörsstudenterna från Högskolan på Skövde.

Studenterna fick presentation av yrkesroller i anläggningsbranschen, byggprocessen o.d. och därefter följde två intressanta studiebesök.
Två anläggningsjobb, ett större anläggningsarbete inför ett stort husbygge och ett större vägbygge.

Mycket intressant och givande för studenterna!

Anlaggare.JPG

Läs mer
2017-06-10

Stipendiat från Högskolan Skövde

Julia.JPG

Byggföreningen Skaraborg utdelade i veckan stipendium till en av avgångsstudenterna från byggingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Årets stipendium tillföll Julia Dereke som ett bevis på branschens uppskattning för goda studieresultat och uppvisad entreprenörsanda. 

Julia valde Byggingenjörsprogrammet i Skövde eftersom programmet hade nära kontakt med branschen genom hela utbildningen. Möjligheter fanns att knyta kontakter och lära känna branschen tack vare det nära samarbetet med byggbranschen i Skaraborg.

Under sommaren ska Julia arbeta hos Skövdebostäder och därefter börja på deras traineeprogram. Julia tackar Sveriges Byggindustrier för stipendiet och för engagemanget för oss studenter som varit under utbildningen.  

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

KALENDER

9 nov: Samverkansdag med kommunerna i Skaraborg
Kl 12-17
Tema: "Moderna betonggolv"
Inbjudan finner ni här.

 • 6 nov: Startkurs Arbetsmijö (BAM)start 6:e november slut 14:e november – kursdagarna är 6-7/11 och 13-14/11 (den 14:e är det Prevention I)
  First Hotel Billingehus
 • Anmäl er här.

 • 7 nov: Lönegruppsmöte 
  kl 9.30-15, Scandic Skövde

  • 7-8 nov
  • Kurs: Samverkan & Förändringsarbete
  • First Hotel Billingehus
  • Anmäl er här.

  • 8 nov: Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N) 
   Scandic Hotel, Skövde
   Anmäl er här.

29 nov: Grötfrukost (samverkan med fastighetsägarna - tema kommer)
Inbjudan kommer här.

30/11-1/12
Lönestrategikonferens
Anmälan till Hans Arvidsson

5 dec: Kvinnligt nätverk, Gbg
Läs mer här.
Anmälan till Jeanette


MER INFORMATION

Byggföreningens styrelse

Stiftelse

Sök medlemsföretag  

BLANKETTER

Anmälan om lärlingsanställning

UE2015

Arbetskort

Arbetsplatsanmälan

Förhandlingsframställan

Reseblankett - samåkning

Resespecifikation

Resedeklaration - samåkning

Tidrapport

Överenskommelse arbetstidsförläggning (Word)

Överenskommelse arbetsidsförläggning (pdf)

Uppsägning individuell arbetstidsöverenskommelse (word)

Uppsägning individuell arbetstidsöverenskommelse (pdf)

Uppsägning av lärling

Centralt godkända utbildningar

Anställning

Lönestege för lärlingar

Uppsägningsblankett

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER