Skanskas byggordlista
Arbetsmiljö & Hälsa 2017-03-02

Skanskas byggordlista

I dag finns det en stor outnyttjad potential av välutbildade byggnadsarbetare och -ingenjörer som har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av språkbarriären. För att underlätta i någon mån har Skanska tagit fram en byggordlista med användbara ord och fraser på svenska, engelska och arabiska, som de hoppas kunna utöka till att även omfatta fler språk (exempelvis polska). Hela branschen är nu välkommen att ta del av ordlistan.

- Att ta fram en branschgemensam byggordlista är ett led i att säkra upp att byggbranschen kan attrahera och rekrytera etnisk mångfald i större utsträckning. Med en stor mångfald följer fler perspektiv, större kreativitet och mer hållbara arbetsplatser. Nya infallsvinklar från människor med annan kulturell och geografisk bakgrund utvecklar oss både som individer och företag, och hjälper oss att bygga ett bättre samhälle, säger Skanska på sin hemsida.

Planer finns på att överföra ordlistan till ett digitalt format – vi hoppas kunna återkomma om detta längre fram.

Här hittar du Skanskas Byggordlista

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer