Sänkt rotavdrag ökar risken för svartarbete
Foto: Jonas Gerdle
En sund byggbransch 2017-03-01

Sänkt rotavdrag ökar risken för svartarbete

I januari 2016 sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Statistik från Skatteverket visar att antalet köpare minskade med 15 procent och antalet utförare med 9 procent under 2016, jämfört med föregående år. Samtidigt sjönk utbetalningarna för rotavdrag med 44 procent, från 19,8 till 11,2 miljarder kronor. 

Sveriges Byggindustrier varnade för negativa konsekvenser med en sänkning av rotavdraget och tyvärr verkar farhågorna besannas:

bjorn_wellhagen.jpg– Våra medlemsföretag märker att fler kunder än tidigare frågar om de får betala svart. Det känns tråkigt att ta ett steg tillbaka när vi har jobbat hårt och framgångsrikt med att förändra attityderna till svartarbete, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef hos Sveriges Byggindustrier.

Bilden bekräftas av en ny undersökning från bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige. Den visar att efterfrågan på måleritjänster har minskat kraftigt bland privatpersoner under 2016. Fyra av tio måleriföretag har fått förfrågningar om att utföra tjänster svart och lika många riskerar, eller har redan fått säga upp personal på grund av det sänkta rotavdraget. Måleriföretagen har även låtit Demoskop undersöka inställningen hos allmänheten. Drygt hälften av de svarande tror att sänkningen av rotavdraget leder till minskat köp av professionella hantverkstjänster och ökat svartarbete (september 2016).

Sveriges Byggindustrier anser att rotavdraget borde återställas till 50 procent av arbetskostnaden:

– Vi lyfter frågan när vi pratar med politiker och gör undersökningar som visar inställningen bland företag och allmänhet, säger Björn Wellhagen.

När Skatteverket nyligen presenterade sina insatser mot fel och fusk 2017 angavs rot- och rutavdrag som ett stort kontrollområde. Myndigheten kommer att fokusera extra på takarbeten, flyttjänster samt bostadsförsäljningar där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden.

Mer information

En sund byggbransch

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER