MENY Övriga sidor

 
Seminarium: Samverkan för minskade vibrationer

Samverkan för minskade vibrationer

FAKTA

Datum: 28 juni 2018 13:00 till 16:00

Plats: ,

Arbete med vibrerande maskiner innebär risk för ohälsa. Besvären kommer ofta när det är kallt eller fuktigt. Även nerverna i fingrarna kan påverkas med känselbortfall och domningar som följd. Risken för att drabbas av skador beror på hur mycket maskinen vibrerar och den tid den används. Skador från 
vibrerande maskiner kan bli livslånga, därför att det viktigt att vi får mer kunskap inom området samt att vi samverkar för att minska riskerna.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Med detta som bakgrund har vi bjudit in forskare, branschorganisationer, företag som använder maskiner, maskinuthyrare och maskintillverkare till en eftermiddag med samtal om hur vi tillsammans kan minska skadorna och utveckla bättre verktyg. Dialogen genomförs i en mindre grupp från branschen. 

Några deltagare denna eftermiddag:

 • Eva Troell och Hans Lindell, Swerea
  Noll vibrationsskador – Maskiner behöver inte vibrera och skada människor
 • Hans Pettersson, Umeå universitet
  Hög vibrationsbelastning inom byggbranschen
 • Erik Nordin, Ramirent
  Hur kan vi som leverantör, medvetandegöra och påverka branschen
 • Berndt Jonsson, Sveriges Byggindustrier
  En säker arbetsplats 
 • Bodel Blom, Hyreskedjan
  Arbetsmiljö och vibrationer

Anmäl dig till Christer Johansson, christer.johansson@ sverigesbyggindustrier.se, senast den 22 juni. 

Obs: I porten, ring på Christer Johansson, Sveriges Byggindustrier.

Välkommen!

Sveriges Byggindustrier Norra Norrland

Johan Hallberg 
Regionchef

Christer Johansson
Företagsrådgivare


skriv ut
epost
skriv ut
 

BI_vibrationsfolder-1.png

Undvik risker med vibrerande maskiner och verktyg

I den här foldern får du en checklista över åtgärder som kan hjälpa dig att minimera riskerna med vibrationer på jobbet.

Ladda ner pdf-en eller beställ tryckta foldrar - vi levererar så länge lagret räcker. Beställ / ladda ner