Säkerhetskulturen börjar i skolan
Fr.v: Elias Thillberg, Dennis Täck Forsberg, Anders Åkergren och Benny Andersson på Sundsvalls gymnasium
Säkerhet 2018-04-11

Säkerhetskulturen börjar i skolan

Sundsvalls gymnasium har testat byggbranschens nya säkerhetsutbildning (safeconstructiontraining.se) och är nöjda med utfallet. Nu blir den ett obligatoriskt inslag på bygg- och anläggningsprogrammet.

– Det är en bra och lagom klurig utbildning som stärker elevernas säkerhetsmedvetande. Det är också positivt att den är webbaserad. I min klass gjorde vi utbildningen tillsammans för att kunna prata om de olika säkerhetsfrågorna, säger Benny Andersson, lärare med inriktning mark och anläggning på Sundsvalls gymnasium.

Hans elever Elias Thillberg och Dennis Täck Forsberg, som nyligen genomfört utbildningen, lyfter fram en annan fördel:
– Den kan läggas in på ID06-kortet (ID06 Kompetensdatabas, red:s anm), vilket är en bra merit när man ska söka arbete.

Benny Andersson menar att utbildningen blir ett bra komplement till skolans övriga insatser på säkerhetsområdet såsom arbetsberedningar, riskanalyser, föreläsningar om arbetsmiljö och hälsa med Galaxenbygg etc. Framöver kommer säkerhetsutbildningen att bli ett obligatoriskt inslag inför elevernas APL (arbetsplatsförlagt lärande) i årskurs två.

Hur upplever ni säkerhetskulturen ute på arbetsplatserna?
– De företag som vi samarbetar med har bra rutiner. När våra elever ska ut på APL gör vi alltid en riskanalys tillsammans med företagets handledare eller ansvarig platschef. Sedan har vi en fortlöpande dialog med både företaget och eleven och säger ifrån om det är något som inte fungerar.

Hur ser arbetsmarknaden ut i er region?
– Den har varit mycket god de senaste 2-3 åren. Det är inga problem att hitta praktikplatser och majoriteten av våra elever får jobb efter utbildningen.

Det var Hanna Magnusson, regional arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier, som tipsade Sundvalls gymnasium om säkerhetsutbildningen. Hon arbetar även med kompetensförsörjningsfrågor och sitter därför med i programråd på gymnasiet samt ledningsgrupper inom yrkeshögskolan.
– Säkerhetsutbildningen är kostnadsfri och riktar sig till såväl yrkesverksamma som elever. Den ger eleverna en bred, grundläggande kunskap som förhoppningsvis bidrar till att de vågar säga ifrån om något känns osäkert i samband med APL. Jag tror att det är värdefullt att göra utbildningen i grupp, till exempel för att få igång en diskussion om riskfyllda beteenden. Sedan avslutas den med ett test som utförs enskilt, berättar hon.

Vilken respons har du fått?
– Väldigt positiv! Jag började marknadsföra utbildningen i höstas och nu har den fått god spridning på skolorna här i Västernorrland.

För mer info...

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd