MENY Övriga sidor
 
Säkerhetsdagen 2017
2016-09-23

Säkerhetsdagen 2017

Datum: 28 april 2017

Ort: Hela landet

För tredje året i rad arrangerar Sveriges Byggindustrier en särskild Säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i bygg- och anläggningsbranschen. Den 28 april 2017 är det dags igen att under olika former reflektera över och fokusera på olycksrisker, tidigare händelser och vad som kan förbättras. Temat denna gång är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete. 

Vet alla på bygget vilka säkerhetsföreskrifter som gäller? Har alla fått den utbildning och information de behöver - oavsett språk? Vågar vi säga ifrån när vi noterar brister som medför ökad olycksrisk? Vågar du ställa krav?

Sveriges Byggindustrier uppmanar medlemsföretagen - ja, hela branschen - att ta säkerhetsfrågorna på största allvar - alla som går till jobbet ska komma hem igen välbehållna. Vår vision och vårt mål är att inga olyckor ska ske på våra byggarbetsplatser.

Vik en del av Säkerhetsdagen den 28 april 2017 till en fördjupad säkerhetsgenomgång. Prata olycksrisker kring fikabordet och se till att alla medarbetare är med på noterna. Lyft fram vilka risker som finns när fordon och entreprenadmaskiner är i rörelse och se till att alla ökar sin medvetenhet.
Idéer inför Säkerhetsdagen - så här gjorde några företag

Sveriges Byggindustrier kommer, precis som tidigare år, att ta fram stödmaterial som kan användas på företagen. Dialogunderlag med exempel på frågeställningar

"Av de allvarliga olyckorna som anmälts till Arbetsmiljöverket för anläggningsbranschen de senaste åren (2013-2015), rapporteras en fjärdedel av de allvarliga olyckorna ha en koppling till fordon, maskiner och transportanordningar. Hälften av dödsolyckorna hade anknytning till dessa riskgrupper." Källa: Trafikverket.

Inspirationsmöten i Stockholm:

skriv ut
epost
Share
skriv ut