MENY Övriga sidor
 
vinjett_saekerhetsdag17.png

Säkerhetsdagen i Luleå

FAKTA

Datum: 28 april 2017 08:00 till 12:00

Plats: ,

Svensk byggindustri betraktas internationellt sett i många avseenden som ett föredöme och ett framgångsexempel när det gäller arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Trots det är branschen fortfarande drabbad av en stor andel allvarliga arbetsplatsolyckor som i flera fall per år leder till att den drabbade omkommer. Vi måste samverka för att skapa säkra arbetsplatser. Säkerheten för dem som arbetar med utförande av bygg- och anläggningsprojekt ska diskuteras tidigt och redan i planeringen av projekten.

Vi genomför detta seminarium i samverkan med bland annat Trafikverket, Arbetsmiljöverket och Luleå Energi. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

 Ur programmet:

  • Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg – resultat av kartläggningen och åtgärdsförslag för förbättrad säkerhet
    Arbetsmiljöverket och Carl-Axel Sundström
  • Entreprenörens vilja att verka utan att ”trafikpåverka”
    SVEVIA, arbetsmiljöchef Jan Salkert

Trafikverket Region Nord, Luleå Energi, BDX, PEAB, Maskinentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier medverkar också.

Förmiddagen avslutas med panelsamtal – VÄGEN TILL SÄKRARE PROJEKT, en dialog med publiken – samt lunch.

Seminariet är kostnadsfritt.  Vi bjuder på förmiddagsfika och lunch. Anmälan är bindande men en serviceavgift på 700 kr debiteras om man uteblir utan avbokning.

Eventuella frågor till: Christer Johansson eller Fredrik Kristiansson, Sveriges Byggindustrier.

Varmt välkommen!

Klicka på länken för anmälan samt detaljerad info: https://eskolan.sverigesbyggindustrier.se/seminarier/sakerhetsdagen-i-lulea-2017__292


skriv ut
epost
skriv ut
 

Byggbranschens säkerhetsdag 28 april

För tredje året i rad arrangerar Sveriges Byggindustrier en särskild Säkerhetsdag för att uppmärksamma säkerhetsfrågorna i bygg- och anläggningsbranschen. Den 28 april 2017 är det dags igen att under olika former reflektera över och fokusera på olycksrisker, tidigare händelser och vad som kan förbättras. Temat denna gång är Risker kring fordon i bygg- och anläggningsarbete. 

Mer information och material hittar du här >