MENY Övriga sidor
 

Säkerhetsdagen 2018

FAKTA

Datum: 27 april 2018

Plats: , Hela landet

Byggbranschens Säkerhetsdag 2018 infaller den 27 april. Temat för dagen är "Risker med handverktyg" som kan ge allvarliga skador om de hanteras på ett felaktigt sätt.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Sveriges Byggindustrier kommer som vanligt att ta fram material som kan tjäna som underlag för diskussioner och grupparbeten på företagen. Målet är en ökad insikt i farorna med felaktig hantering av handverktyg.


skriv ut
epost
skriv ut