Säkerheten är allas ansvar
Säkerhet 2016-04-28

Säkerheten är allas ansvar

Hos BTH Bygg menar man att säkerhetstänket måste genomsyra hela verksamheten, från ledningen ut till byggbodarna. Företaget lägger stor vikt vid riskmedvetenhet och förebyggande säkerhetsarbete.

BTH Bygg är ett medelstort byggföretag som arbetar med nyproduktion, ROT-uppdrag och byggservice i Storstockholm. Företaget är certifierat enligt BF9K, ett ledningssystem som tagits fram av Stockholms Byggmästareförening med krav kopplade till kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Johanna Jansson är KMA-ansvarig på BTH Bygg. Hon spenderar ungefär halva sin arbetstid på kontoret och andra halvan ute i projekten:

– Det är min uppgift att säkerställa att vi lever upp till gällande lag- och myndighetskrav, interna mål och krav samt beställarens krav. Det är viktigt våra medarbetare har de förutsättningar som krävs för att arbeta säkert ute projekten. Jag är ofta med vid projektstart och kontrollerar så att alla dokument och rutiner är på plats från början. Information om arbetsmiljö och säkerhet ska vara synlig och tillgänglig på arbetsplatsen.

bth-bygg-2.jpg

Vilka säkerhetsrisker gäller det att se upp med i ett byggprojekt?

– Riskerna finns överallt på arbetsplatsen. Genom att jobba aktivt med bland annat tillbudsrapportering lär vi oss att upptäcka dem innan en olycka uppstår. Det finns statistik som säger att det går tio tillbud på varje olycka. Förebyggande arbete i form av arbetsberedning, riskidentifiering och skyddsronder är väldigt viktigt för att minska olycksrisken. Ordning och reda kan låta som en klyscha men ska inte underskattas.

Hur ökar ni medvetenheten kring säkerhet i företaget?

– Säkerhetsfrågorna ska vara ständigt närvarande och det arbetet börjar hos ledningen. Vi jobbar mycket med information och utbildning till våra medarbetare för att öka medvetenheten. Det är delvis en attitydfråga då det finns en machokultur i byggbranschen som i värsta fall kan gå ut över säkerheten.

bth-bygg-3.jpg

– Det handlar också om att få med sig såväl underentreprenörer som beställare, vi ska jobba mot samma mål.

Vad tycker du om att Sveriges Byggindustrier anordnar en säkerhetsdag 28 april?

– Det är ett mycket bra initiativ för att inspirera och informera i dessa frågor. Det är viktigt att samverka inom branschen. Jag och vårt huvudskyddsombud kommer att närvara på ett frukostseminarium som Sveriges Byggindustrier bjuder in till på säkerhetsdagen.

bth-bygg-1.JPG

skriv ut
epost
Share
skriv ut

FAKTA BTH BYGG

Grundades: 1992

Omsättning 2015: ca 750 MSEK

Anta anställda: ca 115 personer