Det_ska_rada_nolltolerans_mot_fusk_i_byggbranschen.png
Byggnyheter 2018-06-27

Skärpta medlemskriterier stärker den sunda konkurrensen

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en av våra allra viktigaste frågor. Sveriges Byggindustrier har därför påbörjat en närmare granskning för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra justerade medlemskriterier, exempelvis att medlemmarna betalar skatter och avgifter samt att alla medarbetare har ID06. För att uppmärksamma medlemmarna får alla medlemmarna i dagarna ett vykort med mer information om detta. Läs gärna Catharina Elmsäter-Svärds senaste krönika i tidningen Byggindustrin där hon berättar mer om granskningen. 

Kronika.PNG

Texten nedan är hämtad från krönikan i tidningen Byggindustrin

Att vara medlem hos Sveriges Byggindustrier är att vilja lite mer

Vi har påbörjat en närmare granskning för att säkerställa att våra medlemsföretag följer Sveriges Byggindustriers medlemskriterier. Att vara medlem i Sveriges Byggindustrier är att vilja lite mer, att sättas på en kvalitetsstämpel.

Sedan 2014 ingår en uppförandekod i våra medlemskriterier. Bland annat så föreskriver uppförandekoden att medlemsföretag ska arbeta mot mutor, karteller och otillbörlig påverkan. För de medlemsföretag som inte följer våra medlemskriterier, lagar och regler är den yttersta konsekvensen uteslutning. 

Vi behöver rusta Sverige för 11 miljoner invånare till 2025. Det innebär hundratusentals nya bostäder och mer infrastruktur. Det är goda nyheter för bygg- och anläggningsbranschen. Men med ökat byggande kommer också en baksida: risken att oseriösa företag söker sig till branschen.

Ska fler ha en bostad och fler kunna ta sig till jobb och skola på en rustad infrastruktur måste många företag få plats på marknaden. En sund bransch klarar det. Det innebär att de företag som håller sig till lagar och regler samt upprätthåller goda arbetsvillkor är de som bygger Sverige.
Sund konkurrens är en av Sveriges Byggindustriers prioriterade frågor. Det handlar om att skapa en bransch där företag kan spela på samma villkor. En bransch som är attraktiv, sund och säker.

En kvalitetsstämpel måste hållas ren för att inte bli suddig i kanten. Många av våra medlemsföretag arbetar idag med att aktivt motverka fusk i branschen. De företag som följer lagar och regler och är noggranna med att upprätthålla en sund konkurrens ska inte behöva vara de som drabbas om fler oseriösa företag tar sig in på marknaden och introducerar sina egna spelregler.

En av Sveriges Byggindustriers uppgifter är också att se till att företag som vill göra rätt får den vägledning som behövs för att kunna vara seriösa aktörer på marknaden. Inom 6 månader efter det att ett företag blivit medlem i organisationen ska ledande befattningshavare inom företaget genomgå en utbildning om sund konkurrens, kollektivavtal och en säker arbetsplats. Det måste vara lätt att göra rätt.

Vi gör det vi kan för att få bort fusket i bygg- och anläggningsbranschen. Liksom myndigheterna måste gör sitt för att se till att företag följer lagar och regler. Våra medlemsföretag måste i sin tur inte endast följa lagar och regler utan också kontrollera och följa upp vilka företag de ingår avtal med. Vi måste se till att se till att oseriösa aktörer inte släpps in på marknaden. Tillsammans kan vi förändra bygg- och anläggningsbranschen.

Catharina Elmsäter-Svärd
Vd Sveriges ByggindustrierVykort skickat till våra medlemsföretag:
Vykort.PNG

skriv ut
epost
Share
skriv ut