MENY Övriga sidor

 
d83340ca2e6c488993695b4962c857b7_b508e90ff89c325c25d76e095f69bcf4.jpg

Så bygger vi grönare! Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv.

FAKTA

Datum: 27 augusti 2018 08:00 till 10:00

Plats: Wallenbergaren, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 22 augusti 2018

Välkommen när Forum för bostäder och infrastruktur tar ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan av nyproducerade hus. Vi presenterar slutresultatet av en studie där fem olika byggnadsstommar i ett typhus har studerats under en analysperiod på 50 – 100 år. Materialet i stommarna som har legat till grund för beräkningarna är ny klimatförbättrad betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong samt lätta ytterväggar av stål med betongbjälklag. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier inleder. Därefter presenterar Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, fd Veidekke och JM, och Martin Erlandsson, teknisk doktor, IVL, slutrapporten Klimatpåverkan av nyproducerade hus – jämförande LCA-analys för flerbostadshus. Alf Karlsson, statssekreterare åt bostadsminister Peter Eriksson (MP), ger därefter en kommentar. Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, berättar om vad som förväntas av byggbranschen med anledning av resultatet och koppling till Boverkets rapport om klimatdeklarationer.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur resultatet påverkar alla intressenter inom byggsektorn.

Medverkande:

  • Anders Sjelvgren, gd Boverket
  • Tove Malmqvist, docent, KTH
  • David Grimheden, avd chef, Veidekke
  • Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
  • Susanne Rudenstam, vd Sveriges Träbyggnadskansli
  • Helena Ulfsparre, miljöchef Familjebostäder
  • Birgitta Govén, energiexpert Sveriges Byggindustrier

Moderator: Lars Kriss, Sveriges Byggindustrier

Seminariet kommer också att webbsändas på https://www.sverigesbyggindustrier.se/direkt

Frukost serveras från 7.30

Varmt välkommen!

Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in till våra framtida evenemang. Om du inte vill att vi sparar dina kontaktuppgifter, hör av dig till info@sverigesbyggindustrier.se


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

När du anmäler dig själv eller någon annan innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Detta för att vi ska kunna genomföra aktuellt evenemang och bland annat ge den anmälde information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna om specialkost. Dessa uppgifter raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget.

Min information

Var vänlig fyll i dina uppgifter.

Du måste klicka på knappen "Skicka in anmälan" för att vi ska få din anmälan. Du ska då få en bekräftelse på skärmen samt en bekräftelse till din e-postadress.

skriv ut
epost
skriv ut