MENY Övriga sidor

 
d83340ca2e6c488993695b4962c857b7_b508e90ff89c325c25d76e095f69bcf4.jpg

Så bygger vi grönare! Klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus ur ett livscykelperspektiv.

FAKTA

Datum: 27 augusti 2018 08:00 till 10:00

Plats: Wallenbergaren, Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Webbsändning: https://www.sverigesbyggindustrier.se/direkt

Välkommen när Forum för bostäder och infrastruktur tar ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan av nyproducerade hus. Vi presenterar slutresultatet av en studie där fem olika byggnadsstommar i ett typhus har studerats under en analysperiod på 50-100 år. Materialet i stommarna som har legat till grund för beräkningarna är ny klimatförbättrad betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong samt lätta ytterväggar av stål med betongbjälklag. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier inleder. Därefter presenterar Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, fd Veidekke och JM, och Martin Erlandsson, teknisk doktor, IVL, slutrapporten Klimatpåverkan av nyproducerade hus – jämförande LCA-analys för flerbostadshus. Alf Karlsson, statssekreterare åt bostadsminister Peter Eriksson (MP), ger därefter en kommentar. Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, berättar om vad som förväntas av byggbranschen med anledning av resultatet och koppling till Boverkets rapport om klimatdeklarationer.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur resultatet påverkar alla intressenter inom byggsektorn.

Medverkande:

  • Anders Sjelvgren, gd Boverket
  • Tove Malmqvist, docent, KTH
  • David Grimheden, avd chef Veidekke
  • Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
  • Susanne Rudenstam, vd Sveriges Träbyggnadskansli
  • Helena Ulfsparre, miljöchef Familjebostäder
  • Birgitta Govén, energiexpert Sveriges Byggindustrier

Moderator: Lars Kriss, Sveriges Byggindustrier

Frukost serveras från 7.30

Varmt välkommen!

SEMINARIET ÄR FULLBOKAT

Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in till våra framtida evenemang. Om du inte vill att vi sparar dina kontaktuppgifter, hör av dig till info@sverigesbyggindustrier.se


skriv ut
epost
skriv ut