ROT-prisvinnaren 2015: Kvarteret Mimer 8
Thomas Sandell, sandellsandberg arkitekter AB; Harald Stjernström, NCC Construction Sverige AB och Lars Drangel, Ramsbury property
Foto: Michael Folmer
Bostäder & Infrastruktur 2015-05-29

ROT-prisvinnaren 2015: Kvarteret Mimer 8

Ombyggnaden av Kvarteret Mimer 8 har utsetts till Stockholms bästa ombyggnad år 2015 och fått Stockholms Byggmästareförenings årliga ROT-pris som ska främja ombyggande i Stockholm.

Juryn lyfter fram att ”omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär”.

Juryn pekar också på att det fanns en stark gestaltningstanke och en konsekvens i kvalitet och omsorg som har samverkat till att ge byggnaden en ny identitet med historien och nutiden sida vid sida.

ROT-priset 2015

Vinnare: Kvarteret Mimer 8

Byggherre/fastighetsägare: Fastighets AB Mimeråtta
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: sandellsandberg arkitekter AB
Adress: Norrtullsgatan 14

Juryns motivering i sin helhet:

Omvandlingen av Norrtulls Amsalsbyggnad till skolmiljö var en utmaning som det goda samarbetet mellan beställare, arkitekt och entreprenör lyckades med utan att förvanska byggnadens karaktär. Man har bevarat korridorsystemet och byggt om amsalar till väl fungerande klassrum. Outnyttjade ytor som vinden och källaren har omvandlats till bibliotek och ett centralkök där över 3000 måltider per dag tillagas.

Befintliga byggnadsdelar har sparats, demonterats och återställts efter anpassning till dagens krav. Byggnadens själ har också bevarats genom att återskapa den ursprungliga färgpaletten med hjälp av linoljefärg.

De två tidigare trapphusen har sammanförts till ett öppet rum och ger en effektiv kommunikation i huset. Den nya trappa som leder upp till biblioteket hänger fritt ovan det centrala trapphuset under det ursprungliga glastaket som höjts en våning. Med sin exponerade stålkonstruktion och smarta användning till samlingsrum blir detta ett tillägg med starkt modernt uttryck.

En stark gestaltningstanke och en konsekvens i kvalitet och omsorg har samverkat till att ge byggnaden en ny identitet med historien och nutiden sida vid sida.

Juryn bestod av:

Anna-Greta Leijon (f.d. Skansenchef), ordförande
Jan Wejdmark (Newsec)
Anders Larsson (Thetis)
Pierre-Emmanuel Vial (Archistudio AB)

Om ROT-priset:

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

skriv ut
epost
Share
skriv ut