Risk för att utredningar förstör marknaden
Bostäder & Infrastruktur 2016-06-17

Risk för att utredningar förstör marknaden

Det skulle vara bättre om regeringen förankrar verksamhetsformen för järnvägsunderhållet över blockgränserna. Då blir vägen framåt stabil och marknadens aktörer får rätt förutsättningar för att kunna investera i nödvändig kunskap och maskiner, skriver Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, i en slutreplik till Anna Johansson, infrastrukturminister.

- Regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska ta tillbaka drift och underhåll av järnvägen till att drivas i egen regi. Det är nonsens att påstå att en sådan åtgärd skulle höja kvaliteten, det finns inga belägg för ett sådant påstående, skriver Lars Redzer i en tidigare debattartikel i Dagens Samhälle.

Anna Johansson, infrastrukturminister, svarade i en debattreplik att regeringens prioriterade frågor är att fler tåg ska vara i tid. Resenärer och godsköpare ska kunna lita på järnvägen så att tåget blir mer attraktivt. Därför görs stora satsningar på underhållsarbetet under mandatperioden. Men att bara tillföra mer pengar räcker inte utan man måste också se till att underhållet organiseras på så sätt att man får största möjliga nytta av de medel som regeringen anslår.

I slutrepliken från Lars Redtzer, som publicerades idag, skriver Lars Redtzer bland annat att det skulle vara bättre om regeringen förankrar verksamhetsformen för järnvägsunderhållet över blockgränserna. Då blir vägen framåt stabil och marknadens aktörer får rätt förutsättningar för att kunna investera i nödvändig kunskap och maskiner. 

Läs alla tre debattartiklarna hos Dagens Samhälle:

Läs mer om vårt verksamhetsområde Bostäder & Intrastruktur

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER