Energi & Miljö 2016-03-14

Riktlinjerna för resurs- och avfallshantering nu tillgängliga på engelska

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 och utgivningen var en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn.

Riktlinjerna finns nu också tillgängliga i en engelsk version.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Marianne Hedberg, miljöexpert