Alderholmen_Gavle_16.JPG
Bostäder & Infrastruktur 2015-04-01

Riktiga bostäder bättre lösning än tillfälliga modulhus

Att lösa det akuta bostadsproblemet för nyanlända med tillfälliga modulhus är varken billigare eller snabbare än att bygga permanenta bostäder. Det visar en ny rapport som är framtagen av analysföretaget Evidens på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Veidekke. 

Boverkets förslag med tillfälliga modulhus saknar en finansiell analys som tar hänsyn till att hus med tidsbegränsade bygglov kräver mycket kort avskrivningstid. Den korta avskrivningstiden medför i sin tur en extremt hög kostnad som är svår för den enskilde att betala. Kostnaden kommer därför i praktiken att föras över från staten till kommunerna.

– Det här skulle bli de sämsta bostäderna till de högsta kostnaderna någonsin, dyrare än att bo i än Turning Torso. Politikens uppgift är att bryta samhällsstrukturer, inte att bygga nya utanförskapsområden, säger Lennart Weiss, kommersiell chef på Veidekke.

Det finns heller ingenting som talar för att det skulle gå fortare än normalt att uppföra husen med tillfälliga bygglov. Processen för lovprövning är inte snabbare för tillfälliga än för permanenta bostäder. Processen med tillfälliga bostäder går inte att skynda på utan lagändringar, och den tar tid. Och om det finns ett planstöd för ett byggande av modulbostäder är det bättre att bygga permanenta bostäder.

Utvärderingsrapporten av modulbostäder för flyktingmottagande visar att det finns starka motiv för regeringen att inte införa förslaget med modulbostäder.

– Pengarna bör användas på ett mer kostnadseffektivt, långsiktigt och hållbart sätt än att förbruka resurserna medan problemen kvarstår. Ett sådant sätt är att direkt stötta de ekonomiskt svaga hushållen att efterfråga permanenta bostäder, avslutar Björn Wellhagennäringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier. 

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige 070-521 37 81


Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande
 

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER