kran_riddarfjarden.jpg
Bostäder & Infrastruktur 2015-02-13

Riksbanken saknar helhetssyn

Sveriges Byggindustrier är djupt oroade över riksbankschefens uttalande i samband med räntesänkningen. Stefan Ingves föreslår ökade amorteringskrav, nedtrappning av räntebidragen och ett större utbud av bostäder för att minska hushållens skuldsättning.

- Riksbanken anser att hushållens skuldsättning är ett problem och vill tvinga fram begränsningar av deras möjligheter att låna pengar. Bostadsföretagen har begränsade ekonomiska möjligheter att öka sitt byggande. Politiken vill samtidigt att det byggs 250 000 bostäder till år 2020. Hur ska detta gå till utan en fungerande finansiering?, säger Björn Wellhagen näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

- Riksbankens förslag på olika åtgärder borde grundas på en djupare analys av orsakssambanden till dagens bostadsbyggande. Finansiellt relaterade faktorer styr nivån i bostadsbyggandet vilket konstateras i en nyligen släppt rapport, Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet . Vi hoppas riksbanken tar del av rapporten och ställer sig bakom en bred diskussion om hur finansieringen av framtidens bostäder ska göras, fortsätter Björn Wellhagen.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef