Retoriken stämmer inte med praktiken
AVTAL 2016 2016-02-26

Retoriken stämmer inte med praktiken

Det är glädjande att Sveriges Byggindustrier och Byggnads har en samsyn kring branschens utmaningar och att vi sluter upp kring att hundratusentals bostäder behöver byggas, skriver Ola Månsson, vd, och Mats Åkerlind, förhandlingschef, i en slutreplik på SvD Debatt.

Däremot är det tydligt att det finns mer att önska vad gäller samsynen kring hur vi når målen om att öka byggandet, att stärka svenska företags konkurrenskraft samtidigt som vi ökar legitimiteten för den svenska modellen. Vi önskar inte ett hårt tonläge men vi måste vara tydliga med vad branschens utmaningar är och lyssna på företagen.

För det första går det inte att komma ifrån att 6F återigen tycks vilja frångå märket. Sedan märket infördes 1997 har arbetstagare har haft reallöneökningar på 2,4 procent per år. Det går att jämföra med 0,5 procent dessförinnan. Industrilönenormeringen är solidarisk och har tjänat Sverige och dess löntagare väl. Vi har därför svårt att förstå att 6F menar allvar när de lägger sig på 3,2 procent, vilket är ett tydligt avsteg från industrifacken.

För det andra så konkurrerar våra svenska företag på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Våra medlemsföretag möter dagligen konkurrens från internationella företag, det kan Byggnads egna medlemmar vittna om. Vi diskuterar gärna hur vi kan stärka våra svenska företags konkurrenskraft. Vi vill exempelvis att företagen själva ska kunna välja vilken löneform som passar bäst för verksamheten. Byggnads skriver i sin debattartikel att ”det finns inget ackordstvång i byggavtalet”. Men i de egna yrkandena för avtalsrörelsen 2016 som presenterades den 22 februari konstaterar man att ”prestationslön (ackord) är huvudregel i Byggavtalet”. Retoriken stämmer inte överens med praktiken.

För det tredje handlar det om den svenska modellen och kollektivavtalets överlevnad. Vi, liksom Byggnads, vill att fler tecknar kollektivavtal. Men då får det inte finnas konkurrensfördelar att stå utanför. Står man utanför behöver man exempelvis inte förhandla om lönen var tredje månad, företagen och medarbetarna får bestämma löneform och de blir inte indragen i konflikter och tvister. Det här är inte en framgångsrik väg om man vill öka kollektivavtalets legitimitet. Här har vi ett gemensamt intresse som borde ligga till grund för kommande förhandlingar.

Slutligen är det viktigt att slå fast att vi som parter måste ta ett gemensamt ansvar för att fler ska välja att jobba i vår bransch. Vi måste sänka trösklarna in på byggarbetsmarknaden för exempelvis långtidsarbetslösa och utrikesfödda. Där hoppas vi att introduktionsanställningar, med enklare jobb, kan vara en väg in. Givetvis kan inte lönen ligga på dagens snittnivå på 33 000 kronor utan vi tänker oss en lägre lön under 18 månader.

Låt oss under kommande avtalsrörelse våga vara tydliga med de utmaningar som branschen står inför. För slutmålet tycks vi nu äntligen vara ense om. Fler bostäder ska byggas, fler medarbetare anställas och våra företag ska stå starka i en allt hårdare konkurrens.

Läs originalartikeln hos SvD

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png

KONTAKT

Cherine Khalil

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER