Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning revideras
Energi & Miljö 2017-12-27

Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning revideras

Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. 

Utvecklingen inom resurs- och avfallsområdet går snabbt och en större revidering av riktlinjerna har startats under hösten. 

Fokus ligger till stor del på att uppdatera och komplettera avsnitten om återbruk och återvinning med tanke på EU-paketet om Cirkulär ekonomi och de utredningar som genomförts på uppdrag av kommissionen om verksamhetsledning och inventering på projektnivå. Förslag kommer på remiss under första kvartalet 2018.

Riktlinjerna förvaltas av Sveriges Byggindustrier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut