Energi & Miljö 2016-10-20

Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

Riktlinjerna syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. De innehåller branschnormerande texter för följande moment:

  • Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen
  • Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning
  • Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion

Ladda ner riktlinjerna här

Ladda ner engelska versioner här

 

skriv ut
epost
Share
skriv ut