ostattraktiv.png

Rekrytera utan att diskriminera

FAKTA

Datum: 27 oktober 2017 08:00 till 10:00

Plats: Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen, Stockholm

Sista anmälningsdatum: 25 oktober 2017

Sveriges Byggindustrier hälsar dig som medlem välkommen till ett informationsmöte om diskrimineringslagens tillämpning i arbetslivet.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

På mötet behandlas de olika diskrimineringsförbuden samt missgynnandeförbudet i Föräldraledighetslagen med fokus på de vanligast förekommande situationerna i arbetslivet.

Vid mötet kommer följande frågor ägnas särskild uppmärksamhet:

  • Hur undviker vi diskriminering när vi behöver anställa?
  • Vad innebär diskrimineringslagens centrala begrepp: missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband?
  • Vilken är DO:s respektive fackförbundens roll i diskrimineringstvister?
  • Hur förhåller sig diskrimineringslagen till annan lagstiftning?

I mån av tid ges även en översikt kring några viktiga domar från Arbetsdomstolen samt utrymme för deltagarnas frågor.

Informationen hålls av Martin Hjorth som är arbetsrättsjurist på Sveriges Byggindustrier region Öst. Han har tio års erfarenhet inom arbetsrättsområdet och har bland annat arbetat som jurist på rättsenheten Arbetsliv på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Infoträffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Anmälan är gratis, men uteblivet deltagande kan komma att debiteras med 300 kr plus moms.

Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Öst


Anmälningsformulär
Min information

Var vänlig fyll i dina uppgifter.

Du måste klicka på knappen "Skicka in anmälan" för att vi ska få din anmälan. Du ska då få en bekräftelse på skärmen samt en bekräftelse till din e-postadress.

skriv ut
epost
skriv ut