FoU-Syd

FoU-Syd är det regionala utskottet för frågor om forskning och utveckling inom Sveriges Byggindustrier (BI) Syd.

 

Ledamöter:

 • Lars Östberg, Peab, ordförande
 • Christer Karström
 • Per Sandberg, MGA Markbyggnadsgruppen AB
 • Henrik Hyll, NCC Construction Sverige AB
 • Lars-Åke Andersson, Skanska Hus
 • Jörgen Dahlström, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
 • Jens Erik Jörgensen, Skanska Teknik
 • Ulf Persson, JM AB, Region Syd
 • Emile Hamon, Veidekke Entreprenad AB
 • Lars-Olof Rubin, Byggmästar´n i Skåne
 • Peter Weidemanis, Starka AB
 • Lars Molander, Dynacon AB
 • Anders Gärdsmark, Sveriges Byggindustrier (BI) Syd, 040-35 26 88
 • Corfitz Nelssonsekreterare, Sveriges Byggindustrier (BI) Syd, 040-35 26 42

Adjungerad:

 • Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, 031-708 41 04

Styrgrupp

FoU Syd

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER