FoU-Syd

FoU-Syd är det regionala utskottet för frågor om forskning och utveckling inom Sveriges Byggindustrier (BI) Syd.

Ledamöter:

 • Jens-Erik Jörgensen, Skanska Teknik
 • Lars-Åke Andersson, Skanska Hus
 • Jörgen Dahlström, Otto Magnussons Bygggnads AB
 • Martin Endunge, MVB Syd
 • Emile Hamon, Veidekke
 • Henrik Hyll, NCC
 • Jenny Kant, Peab
 • Sean Kelly, Serneke
 • Kent Kristensen, Dynacon/Kronobergs Bf
 • Ulf Persson, JM
 • Peter Weidemanis, Starka/Östra Skånes Bf

Adjungerad:

 • Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, FoU-Väst, 031-708 41 04

Styrgrupp

FoU Syd

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER