FoU-Öst

FoU-Mellan är det regionala utskottet för frågor om forskning och utveckling i Sveriges Byggindustrier (BI) Öst.

Ledamöter

 

  • Jan Kjellson , Peab AB (t.f. ordf förbundsstyrelsen, ordf. presidiet och regionstyrelsen)
  • Jan Henriksson, Q-Gruppen (ordf. LOU-utskottet)
  • Anders Drakes, Puts- & Plattsättnings AB, (ledamot presidiet)
  • Anders Nilsson, Skanska (ordf. Teknik- o miljöutskottet)
  • Kalle Eriksson, Reomti (ordf. ROT-utskottet)
  • Elisabeth Martin, Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, vd Stockholms Byggmästareförening

Styrgrupp

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER